// Вие четете...

Мистика и манипулации

Караконджули.

„Когато си сам, сложи си шапката на земята и се посъветвай с нея.“

Караконджули.

Това е название за всяко създание, което всява страх или причинява мъки. Повечето истории и филми за призраци се въртят около този конкретен аспект от света на духовете, но това е най-рядко срещаният призрак, най-малко вероятният, на който ще се натъкнат дори онези, които се занимават с психичното от любителски интерес. Една от формите на караконджулите е анкоу – наблюдателят от гробището. Едно всяващо страх явление не винаги може да се припише на духове от типа на караконджулите. Често нещата, приписвани на този дух, са явления, които носят друг смисъл и имат друг произход, и изобщо не са дело на някакъв зъл Дух.
Безплътните.
Безплътните е синоним на призраци, същества без физическо тяло. Те са нематериални и терминът обикновено навежда на мисълта за човешка душа, която наскоро е преминала в отвъдното. Повечето традиции учат, че когато умрем, ние напускаме физическата си форма. За известно време при прехода от физическия живот към духовния, ние запазваме външния вид на своята физическа форма, но формата просто не е толкова реална.
Обвързани със земята души.
Обвързана със земята душа е създание, което е починало във физическото, но не се е преместило в духовното пространство. Понякога хора, които починат внезапно при катастрофа, самоубийство или без да са подготвени, не осъзнават, че са умрели. Като не осъзнава това, създанието остава сред живите, докато не разбере, че вече е дух. Духът се обвързва със стари модели от физическия живот, „обитава“ същите места, където е живял, докато е бил жив, опитвайки се да прави онова, което някога е правел. Понякога това се придружава от различни съпътстващи явления, включително отваряне и затръшване на врати, звук от стъпки и други физически проявления.
Има множество техники, които помагат на душата да осъзнае собствената си физическа смърт и да премине нататък. През повечето време този процес изисква малко повече от обикновен разговор и молитва.
Някои духове остават, за да утешат онези, които са напуснали. Други отказват да тръгнат, докато не разрешат това, което е останало неразрешено. Понякога духовете остават свързани със земята, за да вдъхновят действия и мисли у близките си. Други остават, за да помогнат за разбулването на мистерии и за да предадат последните си послания. С развиването на собствената ни психика и духовна чувствителност, ще можем по-лесно да определим дали дадена душа си е тръгнала и по-лесно да помогнем на подобно същество.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар