// Вие четете...

Роли в живота

Как хората правят своя избор?

Хората избират не по книгите и учебниците, а по собствения си опит – по това как резултатът от техния избор е повлиял на техния живот. Хората правят своя избор в зависимост от модела на поведение, без значение чий е той. Но това не означава, че ако ние направим своя избор, като другите резултатът ще е същия.
На практика изборът е в пряка зависимост от желанието ни да постигнем определен резултат. Знаем ли обаче, дали нашият избор е продиктуван само от желанието ни да постигнем определени качества или количества?
Разбира се, че в живота няма свободен избор, няма човек, който да каже, че в своя живот е постъпвал винаги според своя избор, даже ако кажем, че човек не може да избира, къде и кога да се роди, не може да избира собственото си име дори, както и много други неща, но може да избира ролята която да играе в живота.
Изборът на роля в живота е в основата на поведение на хората, затова ние сме в постоянно наблюдение и непрекъснато оценяваме и сравняваме постъпките на едни с постъпките на други, както и правим своя избор на базата на собствения си опит, сравнявайки бъдещото си поведение при подобна или идентична ситуация, но в същото време често забравяме, че времето, мястото въобще условията и ситуацията са други, затова и резултатът винаги е различен. Тогава, какво да се прави, как да постъпваме, кое ни пречи да направим правилния избор, кое е това нещо, което ни тревожи по отношение на правилността на избора.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар