// Вие четете...

Поведенчески модели

Как се справят със стреса, мъжът и жената?

Stres33„Няма мир в този дом, в който кокошката пее, а петелът мълчи.“

Как се справят със стреса, мъжът и жената?

Едно от най-големите различия между мъжете и жените е начинът, по който те се справят със стреса. Мъжете стават все по-съсредоточени и затворени, докато жените се объркват и ангажират емоционално. В такива моменти мъжът и жената се нуждаят от различни неща, за да се почувстват добре. Мъжът се чувства по-добре едва след като е решил проблемите, докато жената се чувства по-добре, като говори за проблемите си и ги сподели най-вече с него. Именно това неразбиране и неприемане на тези различия създава ненужно напрежение във взаимоотношенията между мъжа и жената.
Когато мъжът е разстроен, той не говори за това. Той никога не би натоварил друг мъж със своя проблем, освен ако не му е необходима приятелска помощ, за да го реши. Вместо това става много мълчалив и се затваря в себе си, за да може да обмисли проблема и да намери решение. Когато го намери, той се чувства много по-добре и напуска своето усамотение.
Ако не може да намери решение, започва да прави неща, които му помагат да забрави проблемите си. Той постепенно се отпуска, като откъсва мислите си от ежедневните си проблеми. Ако стресът е много голям, той ще трябва да потърси някакво предизвикателство, което да му даде нужната самоувереност. За да се почувстват по-добре, мъжете се затварят в себе си, където сами търсят решаване на проблемите си.
Когато жената е разстроена или е подложена на стрес, тя намира успокоение, като подробно обсъжда проблемите си с някой, на когото вярва, а той проявява готовност да помогне. Тя споделя чувствата, които я притесняват, и след като си изкаже „болката”, започва да се чувства по-добре. Това е методът на жената – кажи си, пък все ще се намери някой мъж, който да реши проблема.
За да се почувстват по-добре, жените се събират заедно и открито говорят за проблемите си, но в края на краищата получават облекчение, дори само от това, че има кой да ги изслуша и са успели да разкажат за случилото се.
В „женското царство” споделянето на проблемите се счита за истински признак на любов и доверие, а не за натоварване. Жените не се срамуват от проблемите си, защото тяхната вътрешна хармония се определя не от стремежа да изглеждат компетентни, а по-скоро от способността им да установят взаимоотношения на обич. Те открито споделят чувствата си на потиснатост, объркване, безнадеждност и изтощение, защото очакват, че все ще се намери някой, който да се притече на помощ.
Жената се чувства добре, когато има приятели, които я обичат и с които споделя чувствата и проблемите си. Мъжът се чувства добре, когато може да реши проблемите си сам, без да прибягва до чужда помощ, защото решението на проблема за него е победа. Тези тайни за това, как можем да се почувстваме по-добре, са приложими от всеки и по всяко време.
Когато мъжът е подложен на стрес, той се оттегля и се оставя на своите мисли, като се съсредоточава върху решаването на проблема. Обикновено избира най-спешния или най-трудния за решаване проблем и така се съсредоточава върху решаването му, че временно престава да мисли за всичко останало. Другите проблеми и отговорности отиват на заден план.
В такива моменти той става отчужден, разсеян, неотзивчив и твърде зает в своите взаимоотношения, защото голяма част от мислите му са насочени към проблема, на който се надява да намери решение. Колкото по-голям е стресът, толкова по-погълнат е той от проблема. В тези случаи той не е в състояние да даде на жената вниманието и чувствата, които тя обикновено получава, както се досещате, и заслужава. Съзнанието му е обсебено и той е безсилен да го освободи, но щом намери решение, веднага ще се почувства много по-добре, ще излезе от вглъбеното си състояние и изведнъж ще се окаже, че е възвърнал желанието си за общуване с жената до него.
Ако обаче не успее да намери решение на проблема, той остава затворен в себе си. За да се откъсне от проблемите си, той се заема с решаването на малки задачи, решението на които е лесно и те най-вече ще бъдат решени успешно. Всяка отвличаща го дейност, която отначало заема една малка част от съзнанието му, може да му помогне да забрави проблемите си и да се откъсне от тях, но това не означава, че още на следващия ден той няма отново да се съсредоточи върху решаването им с по-голям успех.
Когато мъжът е в стрес, той е безсилен да даде на партньорката си онова внимание, което тя заслужава или изисква. В такива моменти тя трудно може да го приеме, тъй като не знае на какъв стрес е подложен. Ако той се върне вкъщи и сподели проблемите си, тогава тя би проявила повече съчувствие, но вместо това той не разговаря за тях и тя остава с впечатлението, че той я пренебрегва. Тя чувства, че той е разстроен, но погрешно приема, че тя не го интересува, тъй като той не разговаря с нея.
В повечето случаи жените не разбират как мъжете се справят със стреса. Те очакват от мъжете да бъдат откровени и да разговарят за проблемите си, както правят те самите. Когато мъжът е в стрес, на жената й е неприятно, че той не е по-откровен и че не споделя с нея. Тя се чувства обидена, пренебрегната и изоставена, когато той се занимава с неговите си работи, дори и тогава, когато включва телевизора, за да чуе новините, чете вестник или излезе да търси решение на проблема.
Да очакваш, че мъж който е изпаднал в стрес и трескаво търси решение, може изведнъж да стане откровен, отзивчив и любящ, е толкова нереално, колкото и очакването, че жената, която е разстроена, може да се успокои веднага и да започне да разсъждава разумно. Грешка е, да очакваш от мъжа да проявява винаги чувства на любов, както е неправилно да очакваш чувствата на жената да са винаги рационални и логични.
Когато мъжете са в стрес, те са склонни да забравят, че приятелите им може би също имат проблеми. Надделява инстинктът, който му казва, че преди да се погрижи за някой друг, трябва първо да се погрижи за себе си. Когато жената види мъжа да реагира по този начин, тя обикновено не го приема и започва да изпитва неприязън към него.
Жената може да поиска настоятелно подкрепата му, като че ли трябва да се бори за правата си, с някой безразличен мъж. Но тя трябва да помни, че мъжете са от „мъжкото царство”, за да може правилно да разбере реакцията му към стреса, като начин да превъзмогне проблемите си, а не като израз на чувствата му към нея. Тя може да опита да си сътрудничи с него, за да получи онова, което иска, вместо да му се противопоставя.
От друга страна, мъжете обикновено почти не осъзнават колко студени и отчуждени стават, когато са в стрес. Ако мъжът разбира, когато е в стрес, че може да се отрази на жената, той може да прояви съчувствие в случаите, когато тя се почувства пренебрегната и незначителна. Като помни, че жените са от „женското царство”, мъжът може да прояви по-голямо разбиране и уважение към нейните реакции и чувства, но без да вникне в истинския им смисъл, обикновено той започва да се отбранява и естествено възникват споровете.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар