// Вие четете...

Физика на Океана

Как се развива вълнението в циклона?

Вълнение в циклона.

Наблюдаваното на повърхността на морето значително и силно вълнение в повечето случаи е свързано с циклоните. При преместване на циклона заедно с него се мести и вълнението.
Да предположим, че циклон в северното полукълбо се премества от една точка М в точка М1, М2, а после и в точка М3. В южната част на циклона духат югозападни ветрове, в източната – югоизточни, в северната му част – североизточни и в западната – северозападни.
Североизточните ветрове, духащи в северната част на циклона не могат да създадат много силно ветрово вълнение при преместване на циклона на югоизток (от точка М в точка М1), тъй като възникналите вълни ще се разпространяват на югозапад и скоро ще се окажат извън действието на този същия вятър, който ги е възбудил. Поради това, те ще се превърнат с отдалечаването си от циклона на югоизток в относително слаб зиб (мъртво вълнение), разпространяващо се от североизток. За нарастването и разпространението на ветровото вълнение най-много ще способстват северозападните ветрове, духащи в западната част на циклона. Направлението на тези ветрове съвпада с направлението на преместване на самия циклон. Поради това при движението си на югоизток, северозападните ветрове непрекъснато ще влияят на ръста на вълнението.
По такъв начин, най-благоприятни условия за развитие на вълнение се създават в западната част на циклона, а най-малко благоприятни в северната му половина. Тук ще се появи относително слабо ветрово вълнение, както и слаб зиб (мъртво вълнение).
Когато циклонът тръгне на изток (от М1 към М2 ) северозападните ветрове в малка степен ще способстват за нарастване на вълните. Ветровото вълнение от северозапад, достигайки при движението на циклона на югоизток значително развитие, след завиването на последния на запад, разпространявайки се праволинейно, ще се превърне в мощно мъртво вълнение (зиб). На участъка на движението на циклона към изток мъртвото вълнение, както преди ще продължи да се разпространява на северозапад. Но то вече няма да е толкова мощно, тъй като северозападните ветрове не ще възбуждат такова силно ветрово вълнение, както това се наблюдава при преместването на циклона на югоизток.
При преместване на североизток (от М2 към М3 ) ветровите вълни най-интензивно ще нарастват под влиянието на югозападните ветрове. Ветровите вълни, предизвикани от северозападните ветрове бързо ще излязат от въздействието на вятъра и ще се превърне в зиб, мъртво вълнение. Но то няма да е толкова мощно, колкото възбуденото от северозападните ветрове на първия отрязък от пътя на циклона, когато тези ветрове можеха продължително време и на голямо разстояние да предизвикват ръста на ветровите вълни. Силното действие на северозападните ветрове на развитието на вълните се обяснява също и с това, че възникването на тези ветрове в циклон в северното полукълбо са обусловени от преминаването на студен фронт. Обикновено това предизвиква рязко усилване на вятъра от северозапад, появата на шквал (внезапен порив на вятъра), което в съвкупност благоприятства ръста на вълните.
Ако циклонът е достатъчно дълбок, а следователно и силата на вятъра достига значителни величини, то при преместване на такъв циклон в течение на достатъчно дълго време над големи водни пространства скоростта на вълните в предната му част може да изпревари самия циклон. В този случай появилия се зиб при неговото усилване ще е предвестник за приближаването на циклон.
Често се случва и така, че силния вятър развил ветрово вълнение, стихва. Тогава тези ветрови вълни се превръщат зиб, но след някакво време вятърът отново се усилва, тогава при наличие на зиб развитието на ново ветрово вълнение протича много бързо и е необходимо значително по-малко време за развитието на силно ветрово вълнение.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар