// Вие четете...

Календарът на българите

Как се определя положението на небесните светила?

„Постъпките на човека издават произхода му.“

Небесна сфера и сферични координати.

Нощем, при ясно небе, отделният наблюдател не е в състояние да определи разстоянията до различните небесните светила (звезди, планети и др.). Той придобива впечатлението, че същите тези светила са закрепени върху една сферична повърхност, която го води до понятието и определението на небесната сфера.
Тази сфера има за център, окото на наблюдателя, а за радиус – произволна единица. Тя служи за определяне на положенията на небесните села, като върху геометрията на тази повърхност е изградена сферичната астрономия към която пък се отнасят видимите движения на всички небесни тела.
При внимателно вглеждане в звездната безпределност, проектирана върху повърхността на небесната сфера, не е трудно от отделни групи звезди да се образуват фигури, които запазват постоянни релативни положения. Още от дълбока древност, тези фигури са оприличавани на животни, хора или предмети и са наричани съзвездия.
Земята, с едно определимо приближения, по форма се приема за сфера. Тя притежава една ос на симетрия, близка до нейната ос на въртене, която пробожда земната сфера в южния и северния полюс. През центъра на гравитация на Земята, перпендикулярно на оста на въртене минава равнината на земния екватор.

Положението на всяка точка от земната сферична повърхност се определя посредством географски (сферични) координати.
Географска дължина (λ), географска широчина (φ), това са дъги от големи окръжности, при начална точка, пресечната точка между екватора и началния меридиан.
За λ=0 меридиана съвпада с началния (Гринуич) меридиан.
За φ=0 паралела съвпада с географския екватор.
Географските дължини са положителни, когато точката на наблюдение (M) е на запад от началния меридиан и отрицателни когато е на изток от него.
Когато M е на север от екватора (в северното полукълбо), географските широчини са положителни, а когато е на юг от екватора (в южното полукълбо) са отрицателни.
0 ≤λ≤180°, -90°≤ φ≤+90°.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар