// Вие четете...

Физика на Океана

Как се зараждат вълните?

Зараждането на вълните може да се обясни по следния начин. В началото под действие на вятъра върху повърхността на морето се образуват капилярни вълни (рябь). Те се наблюдават визуално при скорост на вятъра 0,7 м/с и се характеризират с височина от порядъка на 3 – 4 мм и дължина 40 – 50 мм. Тяхното възникване може да се обясни по следния начин. Под действието на вятъра на неподвижна водна повърхност в приводния слой на въздуха се създава голям вертикален градиент на скоростта на вятъра. В следствие на това движението на въздуха, на самата повърхност на водата, то става неустойчиво и се разпада на отделни вихри с хоризонтални оси, перпендикулярни на направлението на вятъра. Вихрите създават пулсация на налягането върху водната повърхност, което и води до образуването на първичните капилярни вълни. По нататъшното действие на вятъра води към нарастване на амплитудата на вълните и нейния преход от капилярна към гравитационна.
Установено е, че при развитие на вълните, нарастването на дължината на вълните за разлика от нарастването на тяхната височина е не равномерно. В началото тя расте достатъчно бързо, а в последствие се забавя. Най-голяма стръмнина вълните достигат, когато скоростта на вълната е в съотношение със скоростта на вятъра 0,27, но на протежение на целия етап на развитие на вълните тяхната дължина расте по-бързо от тяхната височина, което пък води до намаляване на стръмнината на вълните.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар