// Вие четете...

Поведенчески модели

Как жените „дресират“ мъжете?

I131„Когато главата мисли, езикът си почива.“

Как жените „дресират“ мъжете?

Как да се разговаря с мъжете? Когато мъжете се чувстват конкурирани те стават агресивни и обикновено започват да се прекъсват един друг. Ако искате успешно да общувате с някой мъж, просто трябва да не го прекъсвате, когато говори. За жената обаче именно това е много трудно, защото за нея едновременното говорене е начин да се изграждат по-тесни взаимоотношения и да се покаже съпричастие. Нейната същност я подтиква да разговаря много лентово, било за да впечатли мъжа, било за да го накара да се чувства значим или просто за да го манипулира. Но ако говори с него по начин, характерен за нея, мъжът буквално оглушава, а вероятно ще се обиди и ще изпита неприязън, защото ще го възприеме като грубо прекъсване.
Мъжете говорят един след друг, затова, когато е ред на някой мъж да говори, просто трябва да го оставите да си каже думата, пък и това ще изглежда до голяма степен по възпитано, отколкото постоянно да го прекъсвате. Често можете да станете свидетели на реплика към жена, която си е позволила да прекъсне някой мъж от рода на „Не ме прекъсвай!“
Мъжките изречения са ориентирани към даване на решения. На мъжа просто му е необходимо да си довърши изречението до края, защото в противен случай не вижда никакъв смисъл изобщо да си отваря устата. И понеже не е способен да се изказва много планово, от различни гледни точки и да прави съждения в различните моменти от разговора, за него всеки, който го прави е невъзпитан или ненормален.
От друга страна поведението на мъжете е неразбираемо за жените, тя говори много пластово, не само за да установи контакт с него, но и да го накара да се почувства значим и оценен, по този начин мъжете стават зависими от желанията на жените. Това поведение на жените, често е неразбираемо за мъжете и те искат отново да им се обясни какво точно се иска от тях, защото считат, че жените искат мъжете сами да се досетят какво трябва и какво не трябва да направят. Ако мъжете не успеят да разгадаят женския замисъл, те са в състояние да бъдат доста груби, за да накарат жената най-после да млъкне.
Точният смисъл на думите има изключително голямо значение за мъжете и затова те си служат с дефиниции. Целта е, те да спечелят предимство пред другия, при това е без значение дали това е мъж или жена. Мъжете, когато говорят се съревновават един с друг, а в тази игра на съревнование, дефиницията е високо ценена тактика. Мъж, който се опитва да спечели по-силна позиция, непременно ще отбележи, че другият не е изложил точно нещата, че не е успял да стигане до същината на въпроса. Веднага обаче ще се намери някой, който да му опонира. настроеният за съревноваване мъж прави това, за да получи превъзходство над „съперника“ си.
Жените използват думите като награда, за да покажат съпричастност и да градят своите взаимоотношения. Ако на една жена й харесва, ако й допада това, което казвате, и иска да се сприятели с вас, тя ще ви говори много. Ако иска да ви накаже или да ви покаже, че не е ваша приятелка, тя изобщо няма да ви говори. Мъжете често наричат подобно мълчание „мълчалива заплаха“, а когато жената заплаши, че няма да ви проговори, това ще означава, че шансовете ви за близки отношения са пропилени. И така, ако една жена ви говори много, значи ви харесва, но ако изобщо не ви говори, ситуацията е извън контрол и ви чакат значителни неприятности.
Средно на мъжете им трябват почти десет минути мълчание, за да осъзнаят, че ги наказват. Лошото е, че това време на мълчание на жените, мъжете възприемат по-скоро като примирение, време на „тишина и спокойствие“. Всички мъже се оплакват, че жените говорят прекалено много и това наистина е така, но това е само в сравнение с тях.
Защо жените говорят завоалирано? Със сигурност на всеки мъж му се е случвало, жената до него да поиска едно, а то всъщност да е съвсем друго. За да стане ясно нека си представим следната ситуация. Например, пътувате със семейната кола и вие шофирате от доста време, като се стараете да бъдете внимателен, защото пътят е осеян с много и опасни завои, дори сте угасили радиото за да не ви разсейва. Но точно в този напрегнат за вас момент жена ви изведнъж ви пита, дали не искате чашка кафе. Всъщност не става въпрос за кафе и дали на вас ви се пие, а въпросът е да спрете, тя да си почине, тъй като се била уморила от пътуването по този ужасен път. Но как бихте могли да знаете или по-скоро да узнаете нейните желания, защо не ви каза направо, какво точно иска? Да, отговорът на този въпрос се съдържа в репликата, която ще чуете. Реплика от рода на „би трябвало да си по-чувствителен или и т.н…“ Всъщност вие вече сте в капана, защото сте обвинен, както се казва, без вина виновен. Не ви остава нищо друго освен гневно и сърдито да изстреляте едно не дотам скопосано оправдание, че тя не казва ясно, какво точно иска, но така или иначе вие ще си останете виновен.
Когато говори, жената използва индиректна, косвена реч, което означава, че говори завоалирано, с недомлъвки. Индиректната реч е типично женски специалитет и служи за постигане на специфична цел, да изгражда, поддържа и управлява семейните или „приятелски“ взаимоотношения с мъжете, без значение дали става въпрос за съпруг, приятел или шеф. По този начин тя получава желаното, като избягва агресивността, сблъсъка и несъгласието. Този тип говорене е в пълно съзвучие с основната им задача, за постигане на сигурност и спокойствие, за изграждане на хармонични отношения с мъжкия свят.
Когато общуването е между жени, завоалираната реч е много полезна, а спрямо мъжете, тя има смисъл, просто защото те не разбират правилата на женската игра и в резултат не рядко се превръщат в едни добри послушници. Жените добре знаят, че обвинението е много добър начин да дресираш един мъж, а добре дресираният мъж е изпълнителен и послушен. Какво й трябва повече на една жена, получила спокойствие и сигурност?
Жените също биват обвинявани, че не знаят като говорят, какво точно искат. Мъжете считат, че те говорят объркващо, защото им липсва ясна структура и цел. Когато става въпрос за бизнес отношения обаче, индиректната реч може да се окаже съсипваща за жените, тъй като мъжете не са способни да следят многопистовия индиректен разговор и в крайна сметка техните предложения могат да бъдат неразбрани и вследствие на това отхвърлени. Когато става въпрос за искания за по-добро заплащане или издигане в йерархията, жените знаят как да изиграят своята игра.
И макар че завоалираната реч е чудесен начин за изграждане на близки отношения между мъжа и жената, има случаи когато предимствата й могат да се превърнат в недостатъци, защото жените са искали да кажат едно, а мъжете са разбрали съвсем друго. Всъщност не е важно какво искаш да кажеш, важното е как са те разбрали.
Няма никакъв проблем, когато при общуването помежду си жените си служат с индиректна реч. Те са изключително чувствителни към нея и без никакви затруднения могат да доловят истинския смисъл на казаното. Но използването й при общуване с мъже може да бъде наистина катастрофално, защото мъжете говорят с директна реч и приемат казаното буквално. И все пак, с търпение и постоянство, и мъжете, и жените могат да се научат да се разбират едни други.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар