// Вие четете...

Морал и Православие

Как да повишим силата на волята?

„Силен е този, който може да се предпази от лакомия и разврат.“

Как да повишим силата на волята?

Досега ставаше въпрос, как бихме могли при личен контакт да привлечем към себе си другите чрез силата на внушението. В тези случаи на личността, която оказва въздействие върху друга личност, съдействат и две други сили. Първата е известна като притегателна сила на мисълта, а втората е волевото въздействие на ума на един индивид върху модела на мислене на друг. Съществува определена разлика в тези две прояви на силата на духа. В първия случай приведените в движение притегателни сили на модела на мислене въздействат върху другите независимо от съзнателните усилия на вашия ум, вашият модел привежда в движение могъща сила, която влияе върху другите. А при волевото въздействие мисловните процеси се предизвикват от съзнателното действие на силата на волята, която ги насочва към определен обект, а когато предизвикващата ги сила прекратява действието си, изчезва и въздействието.
Волята, това е качество на характера, което показва стремежа на човека за полагане на усилия за постигане на неговите желания. Колкото човек по-силно желае, толкова по-силно е въздействието на волята, тоест човек проявява по-голяма настойчивост и упоритост за постигане на неговите мечти. Но какви са мечтите на нашето съвремие? Въпросът е как се формират мечтите и желанията на съвременния човек в определена общност? Не е нужно отново да се връщаме към обясненията за формирането на базата данни, тъй като вече беше обяснено, как се формира характера на човека или казано с други думи модела на поведение. Само ще припомним, че в основата са моралните норми и нравствените ценности, изменяйки тях, ще бъдат променени желанията и мечтите на хората. И в зависимост от това къде ще бъдат насочвани хората постепенно ще приемат неморалното за морално и безнравственото за нормално. Така нашето съвремие прие най-лошите човешки пороци за нормални и нормалните желания и мечти се превърнаха в лош избор.
Всъщност човешките пороци са инстинктивно заложени във всеки от нас, но проявата им се контролира и ограничава именно от изградената у всеки от нас база данни. Само контролът за избора на модела на поведение се базира на заложените и възприети морални и нравствени модели на поведение. Стига се до там, че поведението на определени неморални и безнравствени хората да се определя, като нечовешко.
Но нека да се спрем на човешката същност, като модел на поведение, нека се опитаме да отговорим на въпроса, каква е същността на човека и какво влияе върху избора и изграждането на модела на поведение, само външни ли са факторите които определят нашите стремежи към постигане на една или друга цел в живота. Единствено възможен е пътя на опознаването на собственото ни „Аз”, тоест на нашата същност за да насочим нашите усилия в правилната посока за промяна, в противен случай ще се окажем под въздействието на някой външен фактор, който да ни формира като хора от едната или другата страна на морала. Освен това ние лесно ще можем да се предпазим от влиянието и внушенията на хора, които изглеждат морални и нравствени, а всъщност тези техни модели на поведение да са напълно измамни, тоест не трябва да се вярва на това което изглежда приемливо, а трябва да се гледат детайлите за да открием същността.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар