// Вие четете...

Защита от манипулации

Как да контролираме емоциите си?

„Жената има малко сила, но много хитрости.  За жената питай жена.“

Как да контролираме емоциите си?

Най-простия алгоритъм за противопоставяне на всякаква манипулация:
1. да разкрием наличието на манипулация;
2. да заявим пред манипулатора, че не желаем да изпитваме манипулативното му въздействие;
3. да му предложим да се откаже от този начин на влияние;
4. ако манипулирането продължава, да отговорим с цивилизована конфронтация или контра манипулация.
В ежедневието си обаче трудно можем да си представим подобен диалог без проява на излишни емоции. Ако обаче сте напълно сигурни, че вашия събеседник ви манипулира можете да използвате предложения алгоритъм.
А ако не е така? Ако това е само ваше предположение? Как трябва да постъпите, ако не искате да си разваляте отношенията си с него.
Като начало е добре да се постараете да контролирате своите емоции. Това ще ви помогне да уточните наличието на манипулация. Ако емоционалното ви състояние се е променило след произнесените от манипулатора думи, това означава, че той е докоснал една или едновременно няколко ваши струни и вие трябва да се опитате да разберете, кои точно струни са зазвучали. Водете вътрешен диалог със себе си.
Манипулаторът се опитва да предизвика у вас не контролируема реакция, която след като бъде освободена напълно, ще изключи разума ви. Този човек само това и чака, за да ви вземе под контрол, като получи от вас ценна информация или като ви накара да изпълнявате действията, които той ви диктува.
За да овладеете емоциите си, трябва да ги наблюдавате и да ги контролирате.
Освен това е важно да разберете защо манипулаторът се държи по този начин, какво иска да постигне. За тази цел просто трябва да се опитате да се поставите на негово място. Какво бихте чувствали? Как бихте постъпили? Какво би ви хрумнало? Подобна гимнастика на ума също ще ви помогне да се концентрирате.
Овладяването на емоциите изобщо не е лесно. Ако сте холерик или меланхолик, вие ще се окажете жертва практически на всяка манипулация. Сангвиниците и флегматиците са по-уравновесени и в по-голяма степен могат да контролират своето емоционално състояние.
Тъй като малко хора могат да се похвалят с това, че са „дебелокожи” за тях се предлагат няколко метода за „мълчалива” психологическа защита.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар