// Вие четете...

Морал и Православие

Как да въздействаме на другите?

„Всичко се изменя, всеки се мени.“

Как да въздействаме на другите?

Природата ни е дарила със силата инстинктивно да се съпротивляваме, но независимо от това ние се влияем от мисловните модели на другите. Често изказаното от нас мнение, което ние считате за свое, е просто повторение на мнението на обкръжаващите ни хора. Не случайно смяната на место живеенето влече след себе си промяна на възгледите за етика, политика и дори религия, което се обуславя от общото впечатление на индивида за околната среда, съпроводено от комбинираното въздействие на мисловните модели на новите му съседи. Ако се замислите над това, ще откриете много примери от собствения си опит, които го потвърждават, тоест ние не само променяме мисловните си модели, но изменяме и начина си на говорене. Както разговора е двустранен, тоест за да разговаряме ни е нужен поне един събеседник, така и за обмяната на мисловни модели трябват поне двама души, които да водят разговор.
И така, възгледите и мненията на всеки от нас зависят в по-голяма или в по-малка степен от мисловните модели, които достигат до нас. Вие бързо ще се убедите, колко ценно е познанието за воденето на разговори с помощта на което ще можете винаги по собствено желание да отстранявате външните влияния, то ще ви даде възможност при изразяване на своите мисли да се ръководите единствено от собствените си наклонности, съждения и разум. Има моменти в които трезвото мислене играе съществена роля в живота на всеки човек, но говоренето е съвсем друго нещо, затова ние често съжаляваме за казаното, а понякога и не осъзнаваме какво точно сме казали. Не е важно какво казваш, важното е как те разбират.
Често се чудим сами на себе си, упреквайки се, „та това аз ли го казах, как можах да го кажа” има разбира се и много други изрази в подкрепа на това. Със сигурност всеки е чувал фразата „език мой, враг мой”, което само доказва, че колкото е добре с говорене да изразяваме своите мисли, толкова е и в наша вреда, ако приказките ни изпреварват мисленето ни, тоест изключително важен е балансът, мислене – говорене.
Външни, както и вътрешни сили ще ви принуждават да предприемете определени действия, а вие ще проявявате нерешителност. Вашият избор ще зависи от мислите ви, ако обградите със защитна стена собствения си мисловен „замък“, ще сте в пълна безопасност и ще имате възможност да определите сами бъдещите си действия, но в същото време ще изгубите възможността да обогатявате мисловния си модел. Външните влияния и вътрешните колебания могат да се прекратят, когато прекратите разговора с събеседника си, най-общо казано с бягство или преминете в нападение, като искате доказателства, задавате въпроси, уточнявате и накрая достигнете до отказ на внушението.
Но нека да видим при какви обстоятелства и причини ще ви бъде позволено да предприемете настъпателни действия. Да предположим, че сте изпълнили всички указания за установяване на непосредствен контакт с партньора си посредством насочен разговор и уверено изразите своето волево искане. Важно е да предизвикате интересът му към вас и това за което му говорите, да го накарате да се почувства, като у дома си. Така той ще прояви по-голяма склонност да споделя вашите планове, както и да ви довери своите и това ще ви помогне да придвижите редица въпроси от личен интерес. И колкото повече вие му внушавате своите възгледи, толкова повече той ще се поддава на внушението ви.
Във всички свои разговори трябва да запазите собственото си достойнството, да се държите уверено и да не забравяте да се възползвате от силата на погледа си. Погледът ви ще ви помогне да контролирате контакта и да насочи действията на вашия партньор в желаната от вас посока. Трябва умело да използвате и обстоятелствата, като прилагате уменията си за водене на разговор в различни условия. Разбира се, че принципите са валидни за всички други случаи, в които вие се стремите да окажете въздействие или пък някой се опитва да окаже върху вас такова, но е ясно, че вие сте този, който ще внася съответните изменения при прилагането им в различни условия. Та нали, всеки намира това, което търси.
В заключение да кажем, че макар силата на духа да е удивителна, силата на говоренето превъзхожда всичко, за което стана въпрос досега.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар