// Вие четете...

Физика на Океана

Какъв е механизмът на образуването на вълните Цунами?

Вълни от земетресения (цунами).
В съвременната океанография цунами е общо признато название на дълги морски вълни, възникващи по сеизмични причини. Думата е с японски произход.
Цунами се образува в резултат на подводно земетресение или изригване на вулкан, когато в океана протича деформация на дъното със значителни размери, макар и да не се изключва възможността да се образуват и при земетресения на сушата, при срутвания от брега на значителни земни маси или лед при подводни свличания.
Цунами, възникнали от земетресения или вулкани, предизвикват големи бедствия за населението по крайбрежието на океана и всяко цунами остава за дълго в паметта на хората, населяващи това крайбрежие.
Непосредствена причина за образуването на цунами се явява изменението на релефа на дъното в резултат земетресение, свличания, пропадания, срутвания, повдигания и други подобни явления, възникващи практически мигновено на огромни участъци от дъното на океана.
При образуването на цунами в момента на провал на дъното на океана водата се устремява към центъра на образувалата се падина, запълва я, след това под действието на инерционни сили се препълва, формирайки не висок, но грамаден по обем воден хълм на повърхността на океана. Под действие на силата на тежестта тази изпъкналост започва да извършва колебателни движения относно нивото на океана и на повърхността се образува цунами.
При рязко повдигане на дъното в началото се образува изпъкналост, която под действие на силата на тежестта преминава в колебателни движения и отново се образува цунами.
С отдалечаването на вълните цунами от мястото на тяхното зараждане, макар височината на вълната да се намалява при подхождане към брега вследствие на рязкото изменение на дълбочините с намаляването на дължината на вълната височината им рязко се увеличава. При това, колкото е по-малка стръмнината, толкова по-бързо нараства височината. Това е и причината за малката височина, от порядъка на десетки сантиметра в мястото на зараждане, цунами достигайки брега увеличава своята височина до десетки метра.
Приближаването на вълните цунами към брега обикновено се предшества от понижение на морското ниво и прииждане на сравнително не големи вълни. След това може да има вторично понижение на нивото, а след това идва самата вълна цунами. След първата голяма вълна, като правило, идват още няколко вълни с интервал от 20 минути до 1 – 2 часа. Настъпването на цунами понякога се съпровожда от светене на водата и дъното (производни на планктона). Светенето понякога е толкова силно, че наподобява светлината на прожектор.
Цунами могат да имат характер на единична вълна или цуга вълни, близки по своите свойства към единичната.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар