// Вие четете...

Подводен риболов

Какво трябва да знаете още?

Малко теория за физическите и физиологични условия за престой на човека под водата. Както знаем човекът е приспособен да живее във въздушна среда. Спускането и престоят му под водата са необичайни за него условия, понеже водата по физическите си свойства съществено се различава от тези на въздуха.
Във водата няма газообразен кислород и човек за да диша трябва да използва някакво приспособление. Водата е значително по тежка от въздуха и спускайки се под повърхността, тя оказва повишено налягане върху вашето тяло. Това повишение на налягането е право пропорционално на дълбочината.
Водата е с значително по-голяма плътност от въздуха и вследствие на което силата на земното притегляне намалява. Под водата човек губи от теглото си, придвижването му е затруднено и е свързано с загуба на много енергия.
Условията за разпространение на звука и светлината под водата са различни от тези във въздуха.
Вследствие на голямата топлоемкост и топло проводимост на водата човек губи много от телесната си температура, което довежда, до промяна на топлинната регулация на организма.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар