// Вие четете...

Въпроси за времето

Какво се разбира под понятието „сезони”?

Астрономическите сезони имат по три месеца и се разграничават по равноденствието и слънце стоенето: в северното полукълбо зимата настъпва след зимното слънце стоене – 21 декември, пролетта започва след пролетното равноденствие – 21 март, лятото идва след лятното слънце стоене – 21 юни и есента започва след есенното равноденствие – 22 септември.
Метеорологичните и климатични сезони се разделят по други признаци, които не са еднакви за различните географски райони. Това са или датите за установяване на устойчива снежна покривка, или датите на преминаване на дневните и денонощните температури през 0ºС, или пък датите за настъпване на типичните за всеки сезон процеси в атмосферата. Понякога, освен общо известните четири сезона се определят и допълнителни преходни сезони.
Фенолозите установяват границите между сезоните по характерните явления в природата – долитане и отлитане на птиците, пробуждането на растенията, разлистването на дърветата, появата на цветята, ягодите, съзряването на плодовете, началото на листопада и т.н.
За разлика от астрономичните, всички други сезони имат различна продължителност, а датите на тяхното настъпване през различните години се колебаят в значителни предели. Но съществуват и средни многолетни сезонни дати, които се установяват от специалистите за отделните райони.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар