// Вие четете...

Физика на Океана

Какво се разбира под понятието „цвят на морето“?

Цвят на морето.

При разглеждане на въпроса за цвета на морето е необходимо да различаваме две понятия, цвят на морето и цвят на морската вода, като под цвят на морето се разбира видимия цвят на неговата повърхност.
Собствения цвят на водата е следствие от избирателното поглъщане и разсейване, тоест зависи от оптичните свойства на водата и дебелината видимия слой вода, но не зависи от външни фактори. Цветът на морето, напротив, в силна степен зависи не само от оптичните свойства на водата, но и от външни фактори. По тази причина той се изменя в зависимост от външните условия (осветеност, вълнение и т.н.).
Ако говорим за цвят на морската вода, трябва да се уточни за каква дебелина на водния слой става въпрос. Отчитайки избирателното отслабване на светлината в морето при чиста океанска вода на дълбочина 25 м червения спектър на слънчевата светлина съвсем изчезва, след това при увеличение на дълбочината отпада жълтия и цветът на водата ще се вижда в зелено, а към дълбочина 100 м ще остане само синия цвят. Поради това да говорим за цвят на водата можем тогава, когато ние наблюдаваме определен слой вода. При това в зависимост от дебелината на слоя вода, цветът на водата ще бъде различен, макар и нейните оптични свойства да не се променят.
Наблюдател стоящ на брега или на борда на кораб ще вижда не цвета на водата, а цвета на морето. Последният ще се определя от съотношението на величините и спектралния състав на два основни светлинни потока, попадащи в очите на наблюдателя. Първият е отразения от повърхността на морето светлинен поток, падащ от Слънцето и небосвода, а втория – светлинния поток идващ от дълбочина.
Цветът на морето зависи не само от осветеността на морето от пряка слънчева и разсеяна светлина, но и от ъгъла на наблюдение, вълнението, наличие на примеси във водата и други причини.
Когато отразения от повърхността на морето светлинен поток попадне в очите на наблюдателя, цвета на морето ще се определя от съотношението на спектралния състав отразен от повърхността на морето и вътрешния дифузен поток светлина. Тъй като отразения поток е с бял цвят, при неговото увеличаване цветът на морето ще става по-малко наситен, тоест ще избелява. Това може да се проследи, наблюдавайки за цвета на повърхността на морето при пълно безветрие. Когато наблюдателят гледа по вертикала надолу към повърхността цветът на морето ще е наситен, отразения поток ще е малък. При преместване на погледа към хоризонта цветът на морето ще става все по-малко наситен, ще избелява, приближавайки се към цвета на небосвода, благодарение на увеличаването на отразения поток. Поради тази причина в спокойно време хоризонтът не е рязко очертан.
Изменението на съотношението между отразения и вътрешния светлинен поток се обяснява и изменението на оцветяването на морето при вълнение. Създавания наклон на повърхността на морето благоприятства възприемането на светлинния поток от вътрешната светлина, а следователно се увеличава наситеността на цвета, тъй като при вълнение ъгълът на зрение малко се изменя при преместване на погледа към хоризонта, то и оцветяването на морето ще остане наситено до самия хоризонт. Хоризонта ще се вижда много отчетливо.
В океаните се наблюдават огромни пространства вода с тъмно син цвят, което свидетелства за отсъствие във водата на странични примеси и за нейната изключителна прозрачност. С приближаването към брега и намаляване на дълбочината на океана се наблюдава постепенен преход към зелено синьо и синьо зелен тон, а в непосредствена близост до брега преминава към жълто зелен тон.
При наличие във водата на примеси съществено се изменя цветът на морето. Те от една страна изменят спектралния състав на разсеяната светлина, излизаща от водата, а от друга добавят поток, чийто спектрален състав се определя от собствения им цвят.
Обективен метод за определяне на цвета на морето се явява фото метрично определяне спектралния състава на дифузната вътрешна светлина с хидро фотометри. В практиката за определяне на цвета ма морето често се използва скала за цвета на морето – скала на Форел –Уле, която може да се отнесе към приборите, даващи възможност да се получи качествена оценка на цвета на морето.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар