// Вие четете...

Физика на Океана

Какво представляват явленията луминесценция и светене на морето?

 Луминесценцията е явление, заключаващо се в образуването на допълнително собствено излъчване на светлина от веществата намиращи се в морската вода. В морето не рядко се срещат частици предизвикващи явлението луминесценция. Това явление на светене, луминесценция на морската вода зависи от съдържанието на вещества от органичен и неорганичен характер в морската вода. Луминесценцията оказва двояко влияние на видимото оцветяване на морето. От една страна, тя създава допълнително оцветяване, зависещо от спектралния състав на луминесцентния поток (обикновено в зелено), а от друга страна изменя поглъщането на светлината от водата, тъй като се възбуждат лъчи с определена дължина на вълната (обикновено във виолетово).

Цъфтене и светене на морето.
Цъфтене на морето се нарича изменението на оцветяването на морето при струпване в повърхностния слой малки живи организми – зоопланктон или растения – фитопланктон.
Обикновено цъфтенето протича при масово развитие на някой вид планктон, при това в огромни количества, което предизвиква цъфтене в розово, сиво, червено, жълто или зелено петно, или полоса. В открити морски райони понякога се наблюдават интензивно развитие на синьо зелени водорасли.
Малки живи организми предизвикват и друго явление – светене на морето. В различните организми светенето може да бъде в различен цвят, зелено, синьо, червено. Светещите организми са малки рачета от различен вид. Понякога светенето е толкова силно, че неговия отблясък на облаците създава впечатление на зарево на огън на далечен град или лъч на прожектор.
Светенето на морето демаскира обекти, преместващи се във водата (кораби и лодки), тъй като то възниква преди всичко при механично раздразнение на светещите организми. Светенето може да окаже помощ на мореплавателите при подхождане към брега, когато при наличие на светещи организми във водата полосата на прибоя и буруна е осветена.
Светене се наблюдава и от по-големи морски организми, като медузи, риби и други, но тяхното светене се отличава с много по-ярка светлина, обикновено е на отделни петна и нямат демаскиращо значение.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар