// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Какво означава информационно въздействие?

„Не можеш да пожънеш пшеница, ако си посял овес.“

Закон за нормалното разпределение. Ако изпробваме много еднакви детайли за някакво свойство, то резултата ще се окаже следния:

– от 1% до 3% детайли ще покажат отлични, много добри резултати;

– от 3% до 7% – добри резултати;

– от 80% до 90% – нормални резултати;

– от 3% до 7% – лоши резултати;

– от 1% до 3% – безобразни, много лоши резултати.

Така, ако вземем 100 хокейни стика и проведем изпитания за тяхната здравина (подреждаме стиковете закрепени между две маси и пускаме от височина 1 метър гира с тегло 10 кг), то резултатите ще се окажат приблизително такива:

– 1–3 стика „няма да мръднат“, по тях няма да има дори следа от гирата;

– на 3–7 стика ще остане вдлъбнатина от гирата, но те дори „няма да се огънат“;

– 80–90 стика ще се огънат и изкривят, тоест и на тях нищо няма да им се случи;

– 3–7 стика ще се напукат;

– 1–3 стика ще се счупят съвсем напълно.

По научному такова поведение при изпитание на множество еднакви предмети се нарича Закон за нормалното разпределение.

Законът за нормалното разпределение се използва както при разработките на различни образци в техниката, прибори и предмети, така и при тяхното производство в заводите. Така, в бита се сблъсквате с това, че купената от вас нова ел. крушка понякога при включване изгаря веднага. Някои крушки в дома ви не са изгорели с години, за разлика от множеството „обичайни“ крушки, които изгарят през определено време.

Този закон действа и във всички природни явления. Например, в елхова гора основната маса дървета са нормални, стройни ели. Но сред множеството нормални ели вие сигурно сте видели ели – красавици! Също така сте намирали и криви, уродливи ели. Затова този закон може да се използва за оценка на природните явления.

Законът за нормалното разпределение действа и при хората и затова ще го приемем като оценка на процесите, протичащи в човешкото общество. Ако определено множество хора „се изпитва за пречупване“, то резултатите ще се окажат такива, както вече беше предвидено по-горе:

– 1%-3% – неумиращи;

– 3%-7% – стоици;

– 80%-90% – нормални („огънали“ се и се „изправили“);

– 3%-7% – дават „пукнатини“;

– 1%-3% – „пречупват се“.

Такива „изпитания“ с оценки може да се правят по отношение на всички качества на хората:

– умни – глупави;

– добри – зли;

– щедри – алчни;

– смели – страхливи;

– търпеливи – припрени и т.н.

Към качествата на хората се отнася и социалната активност. Съгласно закона за нормалното разпределение се получава, че социално – неактивни хора в нашето общество са около 5–7%. Това количество въобще ги е отстранило от участие в социалния живот. Основната маса хора (80–90%) – „ни насам, ни натам“. Те ще са равнодушни към политиката и обществения живот, и следват тези процеси, които са им интересни, като цяло странят и не проявяват активност. Това е като ангела на лаодикийската църква от Библията: „не студен и не горещ, а топъл“.

Така, 5%-7% социално активните хора основно се явяват начело на всички съществуващи партии и обществени организации. А те сага са десетки! Така че всички социално – активни в изпълнение на плановете на „силите на Запада“ отдавна са разделени на части. Всички тези социално – активни хора ходят по митинги, конференции, семинари и т.н. и на тези мероприятия основно те изказват своето мнение по отношение на случващото се. Ето това тяхно отношение слушаме по радиото, виждаме по ТV и четем във вестниците.

Но ако влезем в дома на един от тези, които влизат в 80–90%, и зададем въпроси за обстановката в страната и в света, за партии и т.н., то ще се окаже, че „топлият“ индивид не се интересува от всичко това.

При това, в центровете за социологически проучвания се интересуват именно от тези хора, а те са страшно много. И тяхното мнение по ключовите въпроси, свързани с прогнозиране поведението на десетки милиони хора (избори), е предмет на интереса на тези центрове. Затова в тези центрове работят специално подготвени и с хубава заплата хора във всички региони, които непрекъснато задават въпроси на всички категории хора. Затова трябва сериозно да се отнасяме към такива въпросни данни и да ги отчитаме в своята работа. Освен това има много центрове, които работят по поръчка, особено преди избори и по време на избори.

Графично закона за нормалното разпределение изглежда така, както е изобразено на рисунка 10–8. За тези, които трудно се справят с математическите формули и графики ще поясним:

Рис. 10–8

Вие, навярно, сте обърнали внимание, че кривата на закона за нормалното разпределение прилича на охлюв и ако погледнете, в средата има висока черупка, отляво опашка, а отдясно глава.

Дясната страна – това е „хубавото“ („нашето дело е право“). Лявата страна – това е „лошото“ (ляв товар, леви пари, левашка работа т.н.). Представете си, че под тази крива, приличаща на охлюв, трябва да вместим 100 ел. крушки, които подлежат на проверка. Тогава тези 1–3% много добри крушки ще попаднат там, където е главата на „охлюва“ (най вдясно) – това са „отличните“ крушки. 1–3% много лоши крушки попадат там, където е опашката на „охлюва“ (много лошо). Близо до средата на „главата“, се поместват „добрите“ ел. крушки, а при „опашката“ на „охлюва“ – не много лошите, „задоволителните“ ел. крушки. А в средата, под „черупката“, попадат 90% от „нормалните“ ел. крушки. Това може да се направи и с елите в гората.

Същото може да се направи с всякаква група хора, която може да се избере по местоживеене (село, град, област, страна, човечество), по профил на работата (селските труженици, в машиностроенето, военните, търговците…), по длъжност (големи началници, средни началници, работници), по партийна принадлежност (ГЕРБ, ИТН, БСП, ДПС, ДБ, ИМВ …) и т.н. Може да се изпробват всички хора за човешките им качества. Формата на кривата при това може да бъде различна (вж. рис. 10–9).

Разликата ще бъде във височината и ширината на „гърба“, а и в това, колко ще се поместят в района на „главата“, а колко в района на „опашката“ на охлюва.

Информационно въздействие.

Но при оценката на човешките качества на хората трябва да се отчита една много важна особеност. Тази особеност се състои в различията на графиката за закона на нормалното разпределение при оценката на хората от графиката на оценките на всичко останало (ели, ел. крушки и други предмети):

Графиките на предметите, подлагани на проверка, с времето не се изменят.

Графиките на оценка на хората, подлагани в някакъв момент от живота им на изпитания, се изменят, защото се изменят самите хора: един поумнял и излязъл от „опашката“ влизайки в „нормата“, а трима оглупели и се преместили от „главата“ на охлюва в „опашката“. Хората изменят своите качества под въздействието на различната информация, която ги заобикаля и им въздейства: кино, музика, литература, песни, театър и т.н.

Рис. 10–9

Ако всичко това, всичката въздействаща върху хората информация, носи в себе си нравствените начала, то хубавите, добрите хора стават все повече и повече.

Ако върху главите им се изсипва глупост и безнравственост, то тогава става затъпяване на хората.

Представете си, че охлюва може да пълзи по хоризонталната стрелка на графиката във всяка посока (т.е. „охлюва“ може „да даде на заден ход“): ако пълзи надясно по стрелката – това е все по-хубаво и по-добре (по ум, по смелост, по доброта и други човешки качества), а ако пълзи наляво по стрелката – това е натам, където е все по-лошо и по-зле. Това движение е изобразено на рис. 10–10.

Затова, ако „охлювът“ пълзи все по-надясно и надясно, какво става? Става това, че „отличните“ хора стават все „по-отлични“, добрите – отлични, нормалните – добри, лошите – нормални, а „лошите“ след някакво време ще се окажат тези, които до вчера са смятани за нормални.

А сега да си представим, че охлювът е запълзял все по-наляво и наляво, там, накъдето всичко е от лошо по-лошо. Какво ще става в този случай? В обществото ще има все повече и повече глупаци, скъперници, страхливци, злобари и т.н.

Рис. 10–10

А сега, след всичко разказано, как мислите, уважаеми читатели, сега накъде се движи „охлюва“ на цялото ни общество? Отговорът е очевиден. И какво ще стане след няколко години, след няколко десетки години, ако охлюва продължава да пълзи все по-наляво и по-наляво?

А в каква посока „пълзи“ „охлюва“ на цялото човечество? Отговорът също е очевиден.

Оттук възниква задачата: да се застави „охлюва“ да измени посоката на движение и да започне да се движи надясно, в посоката на подобрението. Най-общо казано това не е трудно да се постигне. Просто е необходимо да се започне да се оказва на обществото адекватно информационно въздействие. За това ще стане дума в последващите публикации.

А засега ще отбележим, че знанието и умелото прилагане на закона за нормалното разпределение ще позволят първо на мислещите читатели правилно да оценяват тенденциите в живота на нашето общество, да разкриват причините за тенденциите, и което е най-главното, на базата на направения анализ да разбират и знаят какво трябва да се прави, за да може „охлюва“ да се движи към доброто.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар