// Вие четете...

Физика на Океана

Какво наричаме море?

Част от който и да е океан, ограничена от брегове, острови и повишения на дъното (прагове) се нарича море. Моретата се делят по тяхното разположение на средиземни, крайни и между островни.
Средиземните морета дълбоко са вдадени в сушата и са съединени с океана, с един или няколко тесни пролива. Различават средиземни вътрешно континентални (материкови) морета, като Бяло море, Балтийско море и Черно море и между континентални (материкови), като Средиземно море, Карибско море. Хидрологичния режим на средиземните морета се отличава в значителна степен с режима на прилежащата част на океана.
Крайните морета са сравнително не дълбоко вдадени в сушата и са отделени от океана с големи полуострови или от верига острови, такива са Охотско море, Коралово море, Тасманово море. Хидрологичния режим на крайните морета е близък до прилежащата част на океана.
Между островните се отделят от океана с острови.
В зависимост от броя на проливите, съединяващи морето с океана или с други морета, те могат да бъдат определени, като едно проливни, такива са Бяло, Азовско, Червено, Адриатическо, двупроливни, такива са Черно, Мраморно, Средиземно море и още много проливни морета, такива са болшинството от крайните и между островните морета.
Моретата още се подразделят на плитководни и дълбоководни. Дълбочината на първите не превишава няколко стотен метра и се разполагат обикновено в пределите на континенталната (матриковата) плитчина, поради което често ги наричат шелфови морета. Към тях се отнасят Баренцово, Северно, Бяло и Балтийско море.
Като дълбоководни са тези чиито дълбочини достигат до няколко хиляди метра, такива са Охотско, Японско, Черно, Червено и Средиземно море. Тяхното образуване е свързано с резки деформации на земната кора и като правило те се разполагат в пояса на разлома на земната кора.
Осен това съществува деление на моретата по особеностите на техния хидрологичен режим, наличието или отсъствието на проливи, лед, голяма или малка соленост и т.н.
Заливи или бухти (малък залив) е прието да наричат част от океана или морето, вдадени в сушата, но те не са отделени от него с подводен праг. Заливите могат да бъдат океански или морски. В зависимост от строежа и произхода на бреговете имат различни названия, като лагуна, лиман, залив, фиорд и т.н.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар