// Вие четете...

Поведенчески модели

Какво мотивира мъжете?

„Мъжът вкъщи е глава, а жената – корона на главата.“

Какво мотивира мъжете?

Няма по-вярно твърдение от това, че мъжете са простичко устроени същества. Щом проумеете този факт, всичко останало, което прочетете тук, ще се навърже идеално. Ще трябва да приемете също и няколко основополагащи истини, а именно – мъжкото мислене се подчинява на следните три импулса – кой съм аз, с какво се занимавам и колко печеля. Няма значение дали става дума за изпълнителен директор на някоя корпорация, за някой престъпник, или и двете едновременно – всичко, което мъжът върши, се пречупва, през призмата на неговото звание (т.е. какъв/ кой е), как го е получил (с какво се занимава) и какво е възнаграждението, което получава (колко печели). Тези три съставки изграждат генома на мъжката част от човечеството. Едва когато постигнем тези цели, чувстваме, че сме изпълнили мисията си. Преди да се е реализирал в тези три области, мъжът до вас ще е твърде зает, за да ви отреди централно място в мислите си.
Забелязали ли сте, че от мига, в който се родят, момчетата започват да бъдат възпитавани за мъже. Подготвят ги да бъдат корави, като ги поощряват да се бият, боричкат, катерят и т.н., да не плачат, когато се ударят, да не се оставят да ги командорят. Учат ги на трудолюбие, като им възлагат различни домашни задължения, да носят покупки, да изхвърлят боклука, да ринат снега, да косят тревата, а веднага щом пораснат достатъчно, идва време да си намерят работа. Казва им се да защитават по-слабите, да се грижат за майка си и по-малките си братя и сестри и да наглеждат имота. Но преди всичко са насърчавани да прославят името на рода, като станат важни хора. Щом ги видят, всички трябва да знаят кои са, с какво се занимават и колко печелят. Всичко това е дългогодишната подготовка за едно-единствено нещо – да бъдат мъже.
Стремежът към реализация в качеството им на по-силния пол не приключва заедно с периода на възмъжаването, а напротив, усилва се с времето. Вниманието им изцяло е и ще си остане съсредоточено върху това, кои са, с какво се занимават и колко печелят, докато не почувстват, че са изпълнили мисията си. До момента, в които удовлетворят тези свои цели, ролята на жените ще бъде единствено да запълват празнините в живота им. Мислите за усядане, създаване на деца и изграждане на дом не ги вълнуват, преди да са успели да се реализират по тези три точки. Не е задължително да са ги осъществили изцяло, но трябва поне да са предначертали пътя си в тази посока.
Казаното по-горе може да бъде потвърдено от по-голямата част от мъжете, от собственият им опит. Нито един мъж не може да забрави, колко разочарован, обезсърчен и нещастен се е чувствал, когато е попадал сред съкратените от работа и се е превръщал в безработен нещастник. Младият човек, изпаднал в такава ситуация, едва успява да изхранва себе си, камо ли да храни жена и деца. Той изпитва несигурност за бъдещето, не знае какво ще работи, колко ще изкарва и кой ще бъда. Без работа шансовете му за финансова стабилност на практика са нулеви. Нужно е време за да си стъпи, както се каза, на краката. Обикновено се опитват различни варианти за припечелване на финанси и с това осигуряване на нормални условия за живот. Времето, през което мъжът се опитва да вкара живота си в релси е истинска бъркотия. Няма начин, а и не е нормално през ума му да минава страшната мисъл за обвързване и създаване на семейство, а още по-малко за деца. Така е възпитаван, да бъде отговорен към тези които обича, да осигурява тяхната закрила и финансова необходимост.
Така или иначе преломният момент настъпва, когато мъжът спечелва първите си пари и разбира, колко са важни те за мисията, която има да осъществи, да създаде семейство, да възпита децата си, да осигури образованието им и т.н.
Ако мъжете не следват мечтите си, ако не се стремят към постигането на тези три цели, за които стана въпрос по-рано, а именно – кой съм аз, с какво се занимавам и колко печеля, те са обречени на жалко съществуване. Но в мига, в който те установят, като какви искат да се реализират и почувстват, че желанията им започват да добиват форма и съдържание, във вените им нахлува нов живот, който ги кара да преливат от енергия, вдъхновява ги, запалва вътрешния им огън. Щом разберат, че са нещо, те придобиват твърдата решителност да бъда най-добрите.
Истинските мъже са възпитавани да бъдат отговорни и никога не си позволяват да закъсняват за работа и не пропускат нито един поет ангажимент. Защо ли? Защото всяка сутрин, когато се събудят те започват да изживяват мечтата си. Изживяват я с пълна сила всеки божи ден, защото става въпрос за постигането на основните им три цели, защото първият елемент е вече изяснен – аз съм този, вторият – занимавам се с това и третия – парите, които печеля, са в пълен синхрон с най-смелите ми мечти.
След като се е реализирал, мъжът може да обърне внимание и за изпълнение на заложената му мисия, да осигури и закриля семейството си, с дом и условия за живот, образование на децата и най-важното да получи най-високата оценка, че е истински мъж. При такава оценка, дадена му от най-близките му хора, той ще е удовлетворен и сънят му ще е спокоен.
Ето това са импулсите, които тласкат всеки мъж, независимо какъв е, къде живее и какво работи. В гените на силния пол е закодирано да закрилят семейството си и да задоволяват неговите нужди и всяко тяхно действие е насочено в тази посока. Ако могат да си позволят покрив над главата, значи могат да защитят най-близките си от произвола на стихиите; ако имат пари да купят обувки на детето си, тогава са спокойни, че то отива на училище уверено и весело; ако могат да купят месо от близкия супермаркет, семейството им ще бъде сито. Да, ала не са ли в състояние да осигурят всичко това, не биха се чувствали истински мъже.
Нещо повече, мъжете имат нужда да бъдат номер едно, да са най-добрите в някоя област, да командват. Те са съвсем наясно, че не е възможно да са най-великите във всяка сфера на живота, но поне в едно отношение трябва да бъдат онзи, пред когото всички отговарят. Необходимо им е да се поперчат и всички да видят кой е шефа тук. Жените като че ли не изпитват такава потребност, но за мъжа тя е от жизнено значение.
За мъжете, след като са покорили върха, не по-малко важно е да могат да се само изтъкнат с това, какво получават като отплата, искат възможност да по парадират с постигнатото, така че жените да го оценят, иначе какъв е смисълът да си най-добрият?
Мили дами, трябва да знаете тези неща, за да разберете каква е причината мъжът до вас да отсъства от дома и да се блъска до късно на работа, както и какво диктува отношението му към парите, които печели. В мъжкия свят неговите себеподобни го преценяват по това кой е, с какво се занимава и колко получава. Това дава отражение върху самочувствието му. Ако постигането на стремежите му все още е мираж, лесно може да си обясните резките промени в настроението му, както и отказа да поговори с вас за проблема си. Започвате да разбирате трескавата надпревара за все по-голяма печалба. Поведението му е изцяло мотивирано от трите импулса, залегнали в мъжката природа.
Така че, ако човекът до вас е погълнат от стремежа да се реализира по начин, който го удовлетворява, той не може да ви даде от себе си толкова, колкото би искал. Следователно, няма да бъде такъв, какъвто бихте желали. Няма да може да си позволи да прекарва време в разговори с любимата си или да се отдава на мечти за сватба и семейство, когато умът му е ангажиран с мисълта как да припечели достатъчно, да получи по-добра длъжност и да бъде достоен за вас.
Ясно е, че не на всички жени тази истина им харесва. Много от вас смятат, че ако един мъж наистина ви обича, двамата заедно ще осъществите мечтите си. Сигурността е важна за вас, но сте съгласни да участвате наравно в изграждането на връзката. Много благородно, но не така разсъждават мъжете. Погледът на вашия партньор винаги ще е насочен към наградата, а това може да не сте вие, ако все още не се е реализирал в живота. За съжаление, мъжете не са родени с таланта да раздвояват усилията си между различни приоритети.
Имайте в предвид, че не е толкова важно колко печели той в момента. Стига мечтите му да се осъществяват, тоест да се е самоопределил, работата му да го отвежда в посоката, която си е предначертал, и да знае, че финансовият успех е въпрос на време, той може да си позволи да е по-спокоен, защото ще си даде сметка, че е на прав път. Тук и жената може да му е полезна, като му помогнете да съсредоточи усилията си върху целта, да „види“ мечтата си и да я реализира, ако може да си се представите като част от неговия жизнен план, за което предстои да научите по нататък. Става въпрос за пет неща, които всяка жена трябва да узнае, преди връзката да се задълбочи. Когато достигне успеха, мъжът до вас ще стане по-добър и по-щастлив и вие също ще бъдете доволни.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар