// Вие четете...

Нашето самочувствие

Какво изучава биометеорологията?

Биометеорология въобще, това е между дисциплинарна наука.

Приложено към човека тя се занимава с екологичните аспекти на неговото съществуване, тоест изучава влиянието на обкръжаващата среда върху неговия живот.

Един от основните предмети на биометеорологията е изучаване въздействието върху човека, на климата и особено колебанията на времето, неговите отклонения от обичайното, от привичните за него значения.

Биометеоролозите се интересуват, както от периодичните (сезоните, денонощните), така и от непериодичните (епизодично наблюдаващите се) изменения на времето, отразяващи се на здравето, самочувствието и работоспособността на хората.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар