// Вие четете...

Свойства на морската вода

Какво знаем за морския лед?

Образуване и топене на морския лед.

По своите физични и механични свойства морския лед съществено се различава от пресноводния. Това различие се изразява в съдържащите се в него соли.

За образуване на лед необходими и достатъчни условия се явяват загубата на топлина от водата и някакво нейно преохлаждане, а също и наличието във водата ядра на кристализация.

В природни условия в спокойна вода преохлаждането се изразява обикновено в десети от градуса и обхваща само тънък повърхностен слой. Най-голямото преохлаждане на водата се достига при – 1,4ºС.

Ядра за кристализация обикновено се явяват прах, състоящ се обикновено от кварцови зърна, снежни кристали, падащи на повърхността на водата и частици лед, вече съществуващи в дадения обем.

Ядрата на кристализация, това са зародишите, около които става нарастване на леда. Колкото повече са ядрата на кристализация и колкото по-интензивно се премесват, толкова по-малко ще е тяхното преохлаждане.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар