// Вие четете...

Въпроси за времето

Какво е това аерозоли?

Това са малко размерни физикохимични частици в атмосферата, явяващи се за нея, като примеси. Тези примеси могат да имат, както естествен произход, така и антропогенен, тоест да произхождат в резултат на човешка дейност.
Естествените аерозоли се образуват по различни начини и могат да бъдат продукт на взаимодействие между океана и атмосферата – хлорни съединения на натрия и магнезия, съдържащи се в морските соли, чиито частици в големи количества попадат във въздуха, при разпръскването на морската вода от вятъра, а също така от сернисто окисни съединения. Аерозолите могат да попаднат в атмосферата и благодарение на жизнената дейност на някои микроорганизми. Има и прахови аерозоли, попадащи в атмосферата в резултат на взаимодействието на сушата с атмосферата. Аерозолите с антропогенен произход основно са свързани с индустриални изхвърления в атмосферата на различни химически вещества.
Под въздействието на топлината, слънчевата светлина, водната пара, капчиците вода в облаците и мъглите аерозолите в атмосферата претърпяват химически превръщания. С механизма на образуване на аерозолите, процесите на тяхното разпространение и трансформации се занимават учени от различни специалности, като метеоролози, химици, физици, медици и геофизици.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар