// Вие четете...

Подводен риболов

Какво е разпространението на звука под водата?

Във водата звуковите вълни се разпространяват около пет пъти по-бързо от колкото във въздуха. Скоростта на звука във въздуха е 340 м/с, а във водата е 1500 м/с. За сравнение, може да се каже, че водата е толкова прозрачна за звука, колкото е прозрачен въздуха за светлината.
Като се изхожда от това може да се изпадне в заблуждение, че и чуването под водата ще е по-добро, отколкото във въздуха, но на практика не е така.
Далечината на чуване под водата зависи не толкова от силата, колкото от тоналността на звука. Колкото тонът е по-висок, толкова по-ясно се долавя, но не е възможно да се определи посоката към източника на звука. Голямата скорост на разпространение на звука води до възприемането му едновременно от двете уши, което пречи на ясното му пространствено определяне.
Звуците издавани под водата не се чуват на повърхността, както и обратното.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар