// Вие четете...

Подводен риболов

Какво е плавучест, устойчивост и прозрачност?

Какво точно е плавучест и устойчивост?

При потапяне на кое да е тяло във водата върху него действат две противоположни сили, силата на тежестта и подемната сила. Подемната сила изтласква тялото нагоре, а силата на тежестта го дърпа надолу и в зависимост от съотношението имаме положителна, отрицателна или неутрална плавучест. Различните хора имат различна плавучест и тя е в зависимост от вместимостта на белите им дробове. Ако гмурецът е с неопреново облекло и не е разположил правилно, симетрично баластните тежести той няма да има устойчиво положение и ще е в наклонено положение.

Как светлината се разпространява във водата?

Условията за разпространение на светлината съществено се различават от тези във въздуха. Една част от слънчевите лъчи се отразяват от водната повърхност и не попадат под водата, друга част от лъчите се разсейва от разтворените във водата частици и микро организми, а трета част се поглъща, като се превръща в топлинна енергия, вследствие на което водата се загрява.
Видимостта във водата зависи от осветеността на предметите и е в пряка връзка с дебелината на слоя вода, от степента на отражението, от разсейването на лъчистата енергия и от поглъщателната способност на водата. Отражението на слънчевите лъчи от водната повърхност зависи от ъгъла на падане. Предметите на морското дъно ще са най-добре осветени и видимостта ще е най-добра в часовия интервал от 09,00 до 14.00 часа.
Степента на прозрачност на водата зависи и от степента на разсейване на проникналата под повърхността светлина от плаващите във водата частици от грунд, пясък, планктон, а дори и самите молекули на водата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар