// Вие четете...

Въпроси за времето

Какво е относителна влажност на въздуха?

 

Въздухът може да бъде сух или влажен. При една и съща температура съдържанието на водна пара във въздуха може да се колебае в широки граници: от максимално възможно (пълно насищане) до нулево значение (абсолютно сух въздух). Относителната влажност характеризира степента на насищане на въздуха с водна пара. Относителната влажност представлява сама по себе си отношение на намиращата се във въздуха количество водна пара към максимално възможното количество при дадена температура. Относителната влажност се изразява в проценти, например: 100% – пълно насищане, 50% – насищане на половина и т.н. Относителната влажност, по такъв начин не характеризира абсолютното съдържание на водна пара във въздуха, което в зависимост от температурата на въздуха може да бъде значително и при не голяма относителна влажност (например, при горещо време) и много малко – при висока относителна влажност (например, при силен студ).

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар