// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Какво е нужно на глобализаторите?

„Нищожен човек е онзи, който се нуждае от негодници.“

Глобализаторите се опитват да „осъвременят“ и „научат“ древната калейдоскопична обосновка на принципа на управление „Разделяй и владей!“. Читателите навярно са се сблъсквали с много „учения“ за жизнеустройството, които целенасочено се набиват в главите на народа с цел да затормозят мозъците на хората и да ги завлекат в една от „духовните безизходици“ или да предизвикат у тях отвращение към всички „учения“ и да им отвлекат вниманието от търсенето на истината, за да може хората, не намирайки в тях истината за себе си да се откажат от всичко и да вдигнат ръце. На критиката на всички тези „учения“ и „духовни безизходици“ може да се посвети цяла книга. Но този, който е овладял категорията „мяра“ и е разбрал същността на триединството, такава книга не му трябва, тъй като той сам може да разбере правилността и истинността на всяко предлагано „учение“ или „духовен път“, съпоставяйки основите, предлагани от тези „учения“ и „пътища“ с фундаменталните основи на триединството „материя – информация – мяра“.

Вземете например, победоносно крачещото по държавите и по света учение на Роналд Хабард, така наречената „дианетика“, успешно завладяваща умовете на милиони хора. Желаещите могат да се запознаят подробно с критиката на това учение в: „Ела на помощ на моята невяра“

Тук е достатъчно да се знае, че думата „дианетика“ произлиза от „dia“ – „чрез“ и „nous“ – „душа“, „разум“. Тоест, накратко, „дианетика“ – наука за разума, наука за мисленето.

Накратко за Роналд Хабард може да се каже, че той е роден някъде в началото на 20 век, получил висше техническо образование в САЩ, починал преди няколко години. Бидейки още млад попаднал в Югоизточна Азия в критична ситуация, в която го грозяла опасността да загуби живота си. Живота му спасил местен туземец – „шаман“. След този случай младият Рон Хабард се замислил за работата на главния си мозък. Бидейки с техническо образование, той направил аналогия между работата на ЕИМ и работата на главния мозък, след което си поставил за цел да разработи такава система на въздействие върху човешкия мозък, която позволявала да направи човека щастлив. И той създал такава система. Много накратко нея можем да я представим в следните две процедури:

1. Процедура на клиърване (от англ. „clear“ – чист), т.е. изчистване. По време на периода на „клиърване“ „клиъра“ (чистача) показва на подопечния новак от ентологична църква по пътя на целенасочени индивидуални беседи такова информационно въздействие, което избавя новака от наличните в него страхове, „комплекси“ и пр. информационни блокове, седящи в неговата глава, които смущават и „комплексират“ човека, които заставят човека да се смята ощетен, непълноценен и т.н.

2. Процедура на одитинга (от английското „слуша и разчита“). В периода на процедурата на одитинга „одитора“ оказва на „изчистения“ такова информационно въздействие, което програмира „изчистения“ с определен стереотип на поведение. Като правило това са стереотипите на поведение и живот на управника, ръководителя, „мениджъра“. По време на процедурата на одитинга одиторът формира в „изчистения“ правила, според които той трябва да постъпва в едни или други ситуации.

Такова информационно въздействие е подкрепено от наложена система на хранене, привички, музика, общуване и пр. жизнени ситуации и необходимости.

След тези два етапа на финала получаваме управленец от висока класа. Випускниците от школата на Рон Хабард (адепти на саентологичната църква – така още я наричат) са способни да запомнят и да прехвърлят голям обем информация, бързо да обработват информацията и оперативно да вземат решения, умело да водят делови беседи, да съставят документи, да действат целеустремено и настойчиво, да достигат поставените задачи. На небезизвестния в нашата страна бивш премиер на Русия С. В. Кириенко, на когото са господари Елцин и Черномирдин „приписаха“ „дефолта от август 1998 година“, е преминал „пълния курс“ на това обучение.

„Колко е хубаво всичко!“ – ще възкликнат мнозина. Само че не всичко е толкова хубаво, колкото изглежда на пръв поглед. Цялата работа е в това, че Рон Хабард в основата на своето учение е положил „теорията Θ-МEST“.

– Θ се чете „тета“. Според Хабард това е единицата на съзнанието, с нейната способност за съзидателност. Тя се определя така: „Енергията на живота, е тази, която въздейства върху материята във физическата Вселена, оживява я, привежда я в движение и я променя“.

На какво ви напомня това, драги читатели? Тоест „тета“ – това не е нищо различно от отделянето на някаква частица от древно египетския „бог НЕФ“ на („духа“), ипостас на АМУН, някакъв неделим „квант на духовността“, свойствен на човека.

MEST (произнася се „мест“) тази дума се състои от началните букви на английски думи:

– Matter – материя, вещество;

– Energy – енергия;

– Space – пространство;

– Time – време.

По такъв начин, в основата на дианетиката на Р. Хабард „Тета – MEST“ е положена същата тази древно египетска система „АМУН“

– „АМОН-РА“. А ние вече знаем, че именно тя се явява основа за формирането у хората на калейдоскопичен идиотизъм (в дадения случай на калейдоскоп Аз-центричен тип). В съвкупност с „клиърването“ и „одитинга“ тази система позволява да се формират био роботи – зомби (спомнете си типовете психика). И въпреки че тези био роботи – зомби могат да бъдат първокласни управленци, те не владеят различаването, а следователно не могат да мислят цялостно, глобално. Те могат да мислят и решават задачи „оттук дотук“. Но именно това и е нужно на глобализаторите.

Тук е уместно да се каже, че предишният управленчески корпус, основан на базата на световното еврейство, исторически се е изчерпал. Юдаизма е изживял времето си, тъй като доста много хора на планетата са разбрали неговата античовешка същност. Освен това на глобализаторите са им нужни управленци от по-високо ниво, способни да обезпечат високо качество на управление в съвременните условия на бързо изменяща се обстановка. Такива управленци е невъзможно да се подготвят на базата на юдаизма, тъй като в основата на юдаизма лежи Талмуд, в който всичко е разписано „оттук дотук“, в резултат на което Талмуда формира догматици, които народа нарича „талмудисти“. А в наше време Закона за Времето изисква от управленците проницателност, маневреност, творчески подход и мислене, а не „талмудистика“. Учението на Р. Хабард позволява да се подготвят такива нови управленци, при това независимо от тяхната националност и вероизповедание.

Затова пред глобализаторите изниква въпроса: „Какво да правим със световното еврейство?“. При търсенето на неговия отговор глобализаторите се разделили: Едната част смята, че трябва да се отърват от еврейството. Тази част формира тенденцията за завръщането на евреите в „историческата им родина“ в Израел. Другата част смята, че евреите трябва да останат разпръснати по света и да продължават да изпълняват мисията си за скрито управление на държави и народи („и ще господстваш над много народи …“).

Ето през такава призма може да се разбере какво в действителност се случва в Израел, а и във всички останали народи.

Но след като вече е разкрита самата тайна за „световното задкулисие“ занапред ще бъде все по-трудно и по-трудно, а в последствие и въобще невъзможно да се формира и реализира в главите на хората „калейдоскоп“ и на неговата база да се реализира принципа „Разделяй и владей!“. Ние овладяхме мярата! А човекът, овладял мярата, е невъзможно повече да бъде лъган и правен на глупак.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар