// Вие четете...

Ниво на океана

Какво е ниво и колебание на нивото на океана?

Ниво на океана и причини за неговото колебание.
Положението на свободна повърхност на Световния океан се нарича ниво на океана и се формира от разнообразни сили, въздействащи на водните маси.
Ниво на океана (морето) се нарича височината на повърхността на океана (морето), свободна от влиянието на ветрови вълни и зиб, измервано относно условен хоризонт.
Ако водата на океана би била еднородна и се намира в пълен покой, то повърхността на океана би съвпаднала с повърхността, нормалата към направлението на силата на тежестта, наричана ниво или изопотенциална повърхност.
Повърхността на средното многогодишно ниво на Световния океан най-близко съвпадаща с една от повърхнините на Земята се приема в първо приближение за повърхност на геоида (средното положение на повърхността на Земята).
Реалната повърхност на океана не остава в покой, а се намира в непрекъснато изменение под влияние на много изменящи се сили, отклонявайки се от повърхността на геоида.
Доколкото отклонението на повърхността (нивото) на океана от средното ниво е обусловено от движението на неговите води, наблюдението над тези отклонения ни позволяват да съдим за динамичното състояние на водите на океана. Така например, по топографията на повърхността на океана и по наблюденията над колебанията на нивото до бреговете се разчитат градиентните течения.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар