// Вие четете...

Черно море

Какво е значението на приливите в Черно море?

Как  да се грижиш за живота си?

Да не си пречиш, да не се възпираш. Да живееш свободно, това е всичко. Ушите искат музика и да им се пречи – това значи да се притъпява слухът; Очите искат красота и цветове и да им се пречи – това значи да се притъпява зрението; Носът иска да вдъхва аромати и да му се пречи – това значи да се притъпява обонянието; Устата иска да говори за истинското и неистинското и да й се пречи – това значи да се притъпява умът; Тялото иска да намери спокойствие в прекрасното и приятното и да му се пречи – това значи да се лишава то от добро самочувствие; Мисълта иска свобода и да й се пречи – значи да не й се позволява да върви напред. Всички тези пречки са жестоки деспоти. Ако ги премахнеш, ще живееш радостно чак до смъртта.

Какво е значението на приливите в Черно море?

Приливите в Черно море вследствие на почти пълната изолация от Атлантическия океан имат местен характер и от тази гледна точка представляват огромен теоретичен интерес, но заедно с това, тяхната амплитуда е незначителната.
Приливно отливните колебания по българското крайбрежие са незначителни и не превишават 10 – 12 см, като в повечето случаи се намаляват или увеличават от сгонно – нагонните колебания, както частично и от сейшевите колебания на морското ниво.
Това обстоятелство на незначителна амплитуда и почти не наблюдаващи се приливно отливни течения не оставят съмнения за пренебрежимото им малко значение по отношение на хидрологичния режим на морето.
Ако се вземе в предвид, че приливните явления се разпространяват по цялата дълбочина на водата, то тяхното размесващо въздействие в условията на Черно море, вероятно ще бъде най-съществено, като хидрологично следствие.
Приливите в Черно море почти повсеместно имат неправилен полуденонощен характер.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар