// Вие четете...

Въпроси за времето

Какво е земна атмосфера?

Под понятието земна атмосфера ние разбираме въздушната обвивка на нашата планета. Земната атмосфера сама по себе си представлява смес от около двадесетина газа. Основните от тях са азот и кислород, а също и такива важни примеси, като водна пара, въглеродни окиси и озон. Газовете, влизащи в състава на въздуха, имащи определена плътност, оказват на всеки квадратен сантиметър на земната повърхност, налягане, равно на теглото на стълба въздух от повърхността на морето до връхната граница на атмосфера,  съставляваща на морското ниво средно 1,033 кг/см². В техниката тази величина е приета за единица за измерване на налягане, като я наричат – атмосфера.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар