// Вие четете...

Нашето самочувствие

Какво е ефективна температура?

Това е един от биометеорологичните индекси, характеризиращи ефекта върху човека, от комплекса метеорологични величини (температура, влажност на въздуха, вятър). Ефективна температура (ЕТ) е онова значение на температурата, което трябва да има сухият въздух при штил (безветрие) и би оказало на човешкия организъм също такова въздействие, както и въздуха, притежаващ определена влажност при определена скорост на вятъра. В горещо време ЕТ за влажен въздух ще бъде по-висока от фактическата температура, а при вятър ЕТ може да бъде по-ниска от фактическата. В студено време при вятър и висока влажност ЕТ винаги е по-ниска от фактическата. ЕТ се определя по показанията на сухия и мокрия термометри, а също така и по данни за скоростта на вятъра. Обикновено за да бъде определена ЕТ се ползват графични номограми или разчетни емпирични формули, достатъчно сложни и различни, предложени от разни автори.
По-долу са показаните значенията на температурата на въздуха при штил и адекватните им по величината на охлаждане значения на температурата на въздуха, при различни скорости на вятъра.

tem

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар