// Вие четете...

Чувства и власт

Какво е „добър приятел“?

„Подозренията лишават от приятели.“

Може ли да градим отношенията си еднакво с всички хора?

Едно от най-загадъчните изключения от тази широко разпространена употреба на модела на нагласа и практика за външен контрол е това, че ние много рядко постъпваме по този начин, чрез принуда, в общуването си с най-добрите си приятели, с хората, с които сме останали близки независимо от изпитанията на годините. А още по-невероятно е, че в някои случай сами под въздействието на собствения си контрол ние се само заставяме, принуждаваме да вършим неща дори такива, които не бихме извършили, ако някой се опитваше да ни накара. Това се случва тогава, когато ние без да направим каквито и да било усилия за да изясним отношенията си с близките си хора, приемаме, че нещата изглежда съвсем неприемливи, дори това може да стане причина за необратим разрив на нашите взаимоотношения.
В между личностните си връзки с другите ние трябва да използваме модела на свободния избор, макар че малцина от нас го осъзнават, но въпреки това би следвало да очакваме да получим това, каквото ние даваме. Независимо дали сме запознати с идеите на модела за свободния избор, ние повече или по-малко си даваме сметка, че отношението към добрите ни приятели е доста по-различно от това, което имаме към брачните си партньори, децата, колегите, началниците или подчинените ни служители.
Без никаква трудност и съмнение осъзнаваме, че за нас добрите ни приятели са източник на дългосрочно щастие. И че ако ги принуждаваме да правят нещо, което не желаят, те вероятно ще си отидат от живота ни. Ето защо не го и правим, защото разбираме, че можем да ги изгубим, а с тях да изгубим и своето щастие. Може би точно тук се крие и дефиницията на понятието добър приятел, човек при взаимоотношенията си с когото никога не използваме принудата и външния контрол, въпреки че не се колебаем да си служим с тях спрямо всички останали хора край себе си. А оттук следва, че ако прилагаме към всички модела на свободния избор в отношенията си, то без съмнение ще имаме купища добри приятели и ще бъдем много, много щастливи, но дали всички с които общуваме имат същата нагласа, ясно е, че това не може да се случи, тъй като приятел е този който използва и прилага по отношение на нас също модела на свободния избор, тоест не се опитва да упражнява контрол над нас.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар