// Вие четете...

Поведенчески модели

Какво е бракът?

Stres21„Преди да се ожениш за дъщерята, виж майка й.“

Какво е бракът?

Дълго време за човешките същества събирането по двойки, тоест един мъж с една жена, било най-обща житейска концепция. Обикновено било всеобщо прието един мъж да издържа своята предпочитана жена, а ако можел да си позволи изхранването им, и на още няколко други. Същевременно било съвсем в реда на нещата да има и други кратковременни любовни „забежки“.
Съвременният брак е творение на юдеизма и християнството, като целта е ясно определена, привличане и организиране на последователи, които да живеят в едно общество, организирано от определени морални правила. Убеждавайки двама възрастни да се обвържат в постоянна двойка, подчиняваща се на правилата, от които най-важното било покорност пред всевластния Бог с вяра и преклонение. Така църквата получавала гаранции, че тяхното поколение още от раждането си ще приемат моделите на поведение на родителите си.
Бракът, според някои, както си има своите добри страни, така има и своите недостатъци, но всъщност той учи на вярност и преданост, на предаване на ценностната система от поколение на поколение, на толерантност и самовъздържание, като възпитава в личността и други ценни качества, от които не бихме имали нужда, ако живеехме сами.
Всяка човешка дейност обаче, която е подчинена на строги правила и публични декларации, обикновено е в разрез с нашата биология, тъй като целта е да накара хората да вършат нещо което, оставени на природата си, те не биха вършили. Например, на косът не му трябва сложна публична церемония, за да се „ожени“, защото това си е неговото естествено биологично състояние, но пък е смешно да се принуждава някое полигамно животно, каквото е нерезът например, да сключва брачен договор с една – единствена свиня.
Да, ама Не, хората за наше щастие не са животни, за да се държат като свине или някое друго стадно животно. В природата разбира се има примери и за двата варианта на съжителство, но е трудно да се каже защо природата ги е създала точно такива. Бракът е създаден като модел на поведение и той доказва само едно, че при съвместното си съжителство хората се водят от разума, а не само от инстинкта си за продължаване на вида.
Отношенията между половете са по-сложни отколкото при животинския свят и точно за това хората са хора, а не са животни. В същото време обаче не трябва да си затваряме очите, че така както човекът е най-умното и интелигентно същество на земята, хората са доказали, че могат да следват, без всякакви задръжки, такива извратени модели на поведение, че е трудно дори да бъдат разбрани, камоли да бъдат приемани. Дори има религии и общества, които не само поощряват, но и узаконяват сключването на еднополови бракове, а други позволяват многоженството.
И така, какво е предимството на брачния живот? От гледна точка на цялостната еволюция и оцеляването на вида, някои хора биха казали, че е никакво, но от морална гледна точка на християнството бракът в дадено общество може да се определи като основополагащо за нормалното съществуването на хората. Според някои, мъжът може и да е като заека, чийто основен биологичен подтик е да пръска семето си, колкото се може по-нашироко и по-често, но човекът не е заек, нали. Въпреки биологичното си предназначение, повечето мъже продължават да се женят, по-голямата част от разведените също се женят повторно или пък водят стабилно безбрачно съжителство с една – единствена жена. Точно това показва забележителната способност на обществото да принуждава към въздържание биологично склонните към безразборни любовни връзки мъже, тоест мъжете са в състояние да следват моделите на поведение на своите бащи и дядовци, те успяват да преодолеят биологичния си код.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар