// Вие четете...

Атмосфера

Какво е „Албедо“?

„Съмненията раждат истина.“

Албедо.

Албедо или отразяващата способност на някаква повърхност се нарича отношението на потока радиация отразен от дадена повърхност към потока на падащата радиация и се изразява в части от единицата или в проценти. Наблюденията показват, че албедото на различните повърхности се изменя в сравнително тесни граници от 10 до 30%, изключение правят водата и снегът.
Албедото на снега средно представлява 60%, а при пресен сняг може да достигне и 90%. Албедото на водна повърхност силно зависи от ъгълът на падане на слънчевите лъчи. Като цяло албедото на водната повърхност (на океана) е по-малко от това на сушата, като неговото средно значение се колебае между 0,06 в екваториалните зони (20° ю.ш. – 20° с.ш.) и 0,15 – 0,20 на ширини 60 – 70°, при това албедо по-голямо от 0,15 се наблюдава само през зимата.
Албедото, съществено зависи от влажността на почвата, при което с нейното нарастване, значението на албедо се понижава. Значителното понижение на албедо с увеличение на влажността на почвата играе важна роля в процеса на изменение на топлинния режим на напоителните полета. Вследствие на понижение на албедото, при овлажнени почви, поглъщаната радиация се увеличава.
Албедото на различните повърхности има добре изразен дневен и годишен ход, обусловен от височината на Слънцето. Най-малките значения на албедо се наблюдават около обедните часове, а през годината през лятото.
Албедо нараства с увеличаване на облаците, като това нарастване се случва по-бързо при малка дебелина на облаците (до 200 – 300 м) и се забавя при по-нататъшно увеличаване. Албедо зависи и от формата на облаците, като максималните му значения са при високи кълбести и слоесто кълбести облаци, а минималните му значения са при пересто слоестите облаци.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар