// Вие четете...

Календарът на българите

Какви сме по произход и защо се казваме българи?

„Далечното е там, където нямаш свои.“

Какви сме по произход и защо се казваме българи?

В безумието и продажната си дейност фалшификаторите на историята ни като Васил Златарски и неговите поддръжници стигат до откровени абсурди. Като например твърдението на проф. Иван Шишманов за произхода на името „българин“, „България“. Според този „учен“, за когото могат да се срещнат доста суперлативи в енциклопедиите, името „българи“ идвало от името на река Волга, край която нашите предци си пасели конете. Простото историческо съпоставяне доказва, че по времето, в което част от огромната народност на старите българи са живеели наистина до тази река, тя се е наричала Итил, а не Волга. По-скоро реката е кръстена на нашите предци, отколкото обратното. Но за корифеи на лъжата като Шишманов историческите факти нямат значение. Тези, обслужващи тогава славянофилската теория, агенти на чужди интереси като него са гледали само едно – да наместят накриво фактите към фалшивата теория за ордата, дошла от Изток и вляла се в славянското море.
Защо е тази бясна амбиция да се изкривява българската история? Защото след Освобождението в Европа и Русия се появява стремеж България да бъде очертана в границите между Стара планина и Дунав. Така е изгодно на Русия, която се стреми към Проливите и не иска българите да имат държава до Бяло море, макар границите на Екзархията да са такива. На Западна Европа пък не й харесва да има силна българска държава, която да измести създадената вече послушна на Англия гръцка държава. Ето как България трябва да бъде разкъсана на пет парчета и тя е разкъсана по време на Берлинския договор от 1879 г.
Интересите на враговете – Русия и Англия, се обединяват на гърба на страдаща България. Благодарение на невероятния национален дух на новите български държавници и интелигенция само шест години след зловещия Берлински договор българите извоюват със свои сили обединението на Княжество България и Източна Румелия. Родината е обединена, но не изцяло. Извън пределите, под робство остават Македония, Тракия и Добруджа и Поморавието.
Но откъде идва фалшивата теория за българската народност между Дунава и Стара планина? Утвърждава я националният предател Васил Златарски, който се съгласява с нея под влияние на Русия и я налага в учебници и енциклопедии. Защо е национален предател, ами защото същият този Златарски знае добре, че според Никифор Грегорас българите преди шести век са владеели не само двете Мизии, но и Македония и останалата Илирия. Знае, но премълчава този факт и налага лъжата, че сме на Балканите от седми век натам.
Златарски знае също, че в хрониката на Манасий се казва, че по времето на император Анастасий (491-518) българите са владеели Долната охридска земя и цяла Македония, но го е премълчал. Златарски е знаел и за картата на св. Йероним (4 в.), в която Мизия е наречена България, но го е премълчал. Златарски е знаел и това, че в хрониката на владиката Йоан от Никиу Мизия е наречена „провинция България“. Там се казва, че роденият в Залдаба (днес Шумен) Виталиан се надигнал през 516 г. срещу император Анастасий. Срещу него императорът изпратил по море към Варна военачалника Кирил. Сражението станало между Варна и Шумен, след което Кирил се оттеглил към Варна, а Виталиан останал в провинция България. Всичко това е било известно на Златарски, но го е премълчал. Златарски е знаел, че според Йордан (6 в.) в Долна Мизия, Тракия и Македония „само българи живеят“.
Златарски е знаел и трудовете на Константин Порфирогенет, който описва, че при Константин Велики (306-337), поради нападенията на българите направил от Тракия особена провинция за защита на Цариград. На друго място същият Порфирогенет, описвайки появяването на сърбите при император Хераклий (610-640), пише: „Когато България се намираше под римска власт, умря князът на сърбите, който беше избягал при императора.“
Всички тези факти Златарски ги е знаел, но вкарва в официалната ни история лъжливата, антибългарска теза за първоначалната поява на българи едва в края на 7 век, при това, описвайки ги като орда тюрки. Този „национален предател“ така е увредил идеята за произхода и историята ни, че са нужни трудът, усилията и времето на много истински българи, за да се възвърне истината за произхода на българите.
През 20-те и 30-те години на 20 век д-р Ценов не само разобличава Златарски като лъжец, но и спечелва съдебно дело, защитавайки своята теза срещу тази на Златарски. За съжаление в днешните учебниците остава лъжата на Златарски, дори в последно време от тях се премахват вече доказани събития и личности.
Д-р Ценов доказва, че българи са живели по земите на Балканския полуостров от Бяло море на юг до Моравия на изток, включително в цяла Македония и Южна и Северна Добруджа. При това са живели векове преди Христа и векове след това без прекъсване или „претопяване“. Че тракоилирийците, скитите, фригите, славяните, готите, мизите са от един и същи родов корен, тоест българи, които са населявали днешните земи на България още през елинистичната епоха и извършвали премествания отвъд и отсам Босфора като нещо обичайно по време на Троянската война и след нея. Цяла Мала Азия е била населена по време на описваните от Омир събития не от гърци, а от тракийски племена и от техните предшественици – пеласгите, тоест – днешните българи.
Д-р Ценов доказва, че българите са били християнизирани още през 3-4 век и че евангелието на готския епископ Улфила е българско. Това евангелие днес се пази в шведския град Упсала и е на език, близък до кирилицата. Наричат този език „готски“, но понеже лъжливата официозна наука е решила, че готите са предци на германците, искат да намерят прилика с днешния германски език и езика на евангелието.
Такава няма по простата причина, че евангелието е писано на езика на старите българи. За това, че българите са старите и коренни жители на Балканите, свидетелстват хроники, известни на науката, но кой знае защо са пренебрегвани. Ето какво казва например една хроника на антиохийския богослов и хронист Йоан Малала, живял през 6 век: „Сий Ахилес имал своя войска, която тогава се наричала мирмидони, днес българи и хуни…“. Хрониката на Малала е описание на света и обхваща историята на човечеството от библейски времена до епохата на самия Малала – 6 век сл. Хр.
Цитираният момент е от книга 5-а и описва Троянската война с нейния основен герой Ахил, който водел своя войска от мирмидонци, днес – българи. Текстът на Малала е преведен в България по времето на Симеон (893-927 г.) и влиза като основно съчинение в сборник, известен днес като „Български хронограф“. Сборникът се е запазил чрез преписи в руски сборници от края на 15 век. През 12 век българският хронограф е популяризиран от руския учен княз М. А. Оболенски. А архимандрит Леонид през 1899 г. го нарича „първия славянски хронограф в елинска редакция“, тоест първия български хронограф. А друг руски учен – А. А. Шахматов през 1900 г. го признава за „древно българска енциклопедия“.
След това сериозно научно признание обаче съчинението на Йоан Малала остава неизвестно за широката българска публика през целия 20 век. То не се споменава в учебници и енциклопедии десетилетия наред. Едва в днешни дни се появяват научни статии в отделни издания, които изследват текста на Малала и въобще говорят за него.
Щом българите са били мирмидонци по времето на Ахил – хиляда и триста години преди Христа, значи те са коренното и по-старо от гърците население на Балканите и днешната част на Гърция и Турция. Този исторически факт се подкрепя и от доста други сведения, включително и от откритията в Перперикон и Татул, направени от проф. Николай Овчаров. В тези древни тракийски, тоест български светилища и селища, е имало силно развита цивилизация, която не е гръцка, показват находките. Най-старата монотеистична религия, проповядвана от Орфей, е създадена тук – в българските земи. По-стара от юдейската и мюсюлманската. Тук са се произвеждали златни и други произведения на изкуството, които говорят за свръх цивилизация, предхождаща гръцката.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар