// Вие четете...

Свойства на морската вода

Какви са физичните свойства на морската вода?

Физичните свойства на дестилираната вода зависят само от два параметъра, температура и налягане. Физичните свойства на морската вода зависят освен това от солеността, която е и най-характерната нейна особеност. От солеността основно зависят плътността и температурата на замръзване на морската вода.
Наличието на разтворени в природната вода частици съществено изменят нейните оптични, акустични и други свойства. От разпределението на плътността на водата зависи нейната вертикална и хоризонтална циркулация. На свой ред плътността на морската вода зависи от нейната температура, соленост и налягане, от които най-голяма изменчивост във времето и пространството притежава температурата на водата.
Плътност на морската вода в океанографията е прието да се нарича отношението на теглото на единица обем вода при тази температура, която тя е имала в момента на наблюдение към теглото на единица обем дестилирана вода при 4ºС, тоест при температура на нейната най-голяма плътност.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар