// Вие четете...

Климат

Какви са отличителните черти на континенталния климат?

Какво е континентален климат?

Голямата амплитуда на колебание на температурата между зимата и лятото може да се определи, като основна черта на континенталния климат. В умерените ширини континенталния климат се отличава с голямата суровост на зимата и по-горещото лято в сравнение с климата по морското крайбрежие или океанските острови.

Втората отличителна черта на континенталния климат са ограничените количества валежи в един или друг сезон, или като цяло за годината. Независимо от това, разпределението на валежите не е определящ признак за континенталния климат; релефът и особеностите на атмосферната циркулацията могат съществено да влияят на валежите и режима на температурата и изкривяват общата картина на условията на времето, характерни за дадена местност.

В планините във вътрешно континенталните области понякога падат повече валежи, отколкото на морското крайбрежие. Известни са области по океанското крайбрежие, където амплитудата в изменението на температурата е изключително малка, а валежите са незначителни.

Какво е географска климатична зона?

На земната повърхност са определени географски зони на основата на отчитане на комплекс от характеристики: геоботаническа, топлинна, енергетична, условия за овлажняване. Географските зони са 13: с отрицателен радиационен баланс – една (вечен сняг); с радиационен баланс до 209*10³ Дж/см² за година – четири (арктическа пустиня; тундра – тайга – широколистни гори и горска степ; степ; полупустиня на умерения пояс; пустиня на умерения пояс); с радиационен баланс 209*10³ – 314*10³ Дж/см² за година – четири (субтропични блата и дъждовни гори; твърдо листни субтропични гори и субтропична степ; субтропична полупустиня; субтропична пустиня); с радиационен баланс над 314*10³ Дж/см² за година – четири (екваториални блата и гори; суха савана; пустинна савана; тропична пустиня). Тази класификация на географските климатични зони е достатъчно пълна и детайлно характеризира цялото разнообразие на географски зони на земното кълбо, давайки на всяка от тях обективни количествени критерии и качествени характеристики.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар