// Вие четете...

Защита от манипулации

Какви са общите правила за реагиране?

„Който веднъж е излъгал, втори път не му хващат вяра. Разобличавай лъжеца докрай.“

Какви са общите правила за реагиране?

Първото нещо което трябва да направите е да разпознаете манипулативната игра. Като знаете, какви могат да бъдат похватите и уловките на манипулатора, можете много лесно да ги различите.
Второ, обсъждайте открито и откровено дали е коректно манипулаторът да използва тази тактика, същевременно запазете дипломатичния тон, не използвайте обидни думи, не давайте съвети и оценки.
И накрая, трето – предложете на манипулатора да не използва повече тази тактика, тъй като тя е заплаха за вашите отношения. За отношенията си с него е добре да говорите внимателно, защото най-често този, който започва да говори за тях, поставя под съмнение бъдещето им.
Общи правила:
1. Забелязвайте, фиксирайте, разкривайте похватите и уловките;
2. Обсъждайте с манипулатора дали е коректно от негова страна да използва тази тактика;
3. Предложете му да не използва манипулативни похвати (тъй като разбирате техния смисъл).
Съществуват различни начини за защита от манипулации. С помощта на обикновени методи и сложни техники манипулативното влияние от страна на други хора може да се избегне. Всеки сам решава за себе си и как да се защитава от манипулациите. Някои просто контролират емоциите си и това им е достатъчно за да се противопоставят на манипулатора. Други използват методите на психологическата самоотбрана и така поддържат борбения си дух. Трети предпочитат аналитичния диалог с манипулатора, като си дават сметка, че той е започнал играта с ясното съзнание за нейната цел. Има хора, които избягват всякакви контакти с манипулатора, има и такива, които му оказват яростна съпротива, като си служат с контра манипулация и открита конфронтация. Ние сами избираме начина си на защита, тъй като е много важно решението ни да е „екологично” за нашата личност – така няма да изпадаме в противоречие със самите себе си.
Най-простия алгоритъм за противопоставяне на всякаква манипулация:
1. да разкрием наличието на манипулация;
2. да заявим пред манипулатора, че не желаем да изпитваме манипулативното му въздействие;
3. да му предложим да се откаже от този начин на влияние;
4. ако манипулирането продължава, да отговорим с цивилизована конфронтация или контра манипулация.
В ежедневието ни обаче трудно можем да си представим подобен диалог без проява на излишни емоции.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар