// Вие четете...

Чиста вода

Какви са задачите на водата при обмяната на веществата в организма?

„За да стане сина ти човек, дай го на овчар, но го прибери преди да е станал добиче.“

Какви са задачите на водата при обмяната на веществата в организма?

Човек през живота си преминава основно през три стадия на снабдяване на тялото с вода:
1. Животът на ембрионалния зародиш в утробата на майката. По време на вътре утробния стадий на нарастване на клетките, необходимата за това вода се получава от майката.
2. Фаза на растежа. Окончателната височина и тегло се достигат около 18 – 25 години.
3. Периодът от време, от достигането на зрялата възраст до смъртта.
Как става снабдяването на организма с вода през различните периоди от човешкия живот?
През различните периоди от живота могат да се различат три различни стадия на регулиране на водата. Първият стадий се отнася до зародиша в утробата на майката. Вторият стадий обхваща времето от началото на растежа до достигането на окончателния ръст, приблизително между 18 и 25 години. Третата фаза обхваща времето от зрелостта до смъртта на човека. По време на растежа на клетките на зародиша в утробата, водата се доставя от майката. Сигналите за поемане на водата, обаче, изглежда идват от тъканите на зародиша, макар че се регистрират и въздействията върху майката. Първият сигнал за нуждата на ембриона (зародиша) и на майката от вода изглежда е сутрешното прилошаване в ранната бременност.
Вече стана ясно, че нашето тяло още от най-ранна възраст все по-силно се обезводнява, защото с нарастването на възрастта сигналите за неговата жажда се възприемат все по-малко. С увеличаването на възрастта съдържанието на вода в клетките намалява. Този процес стига толкова далеч, че съотношението между съдържанието на вода в клетките и това извън клетките спада от 1,1 почти на 0,8. Това е една твърде драстична промяна. Тъй като водата, която пием, осигурява функционирането на клетките и необходимото за тази цел количество вода, поемането на недостатъчно вода влияе върху тяхната активност. Затова хроничното обезводняване предизвиква появата на същите симптоми, както тези при заболяване, ако различните сигнали за обезводняване не бъдат разбрани правилно. На настоятелните призиви на тялото за вода засега не се обръща внимание и то се лекува с медикаменти.
За по-нататъшното объркване допринася и представата, че при силна жажда вместо вода може да се пие чай, кафе или безалкохолни напитки.
Човешкото тяло може да се обезводни и когато има вода в изобилие. Хората губят чувството си за жажда и не могат да усетят липсата на вода. Затова с нарастване на възрастта те постепенно се обезводняват все повече и това състояние става хронично.
Съхнещата уста в действителност е последният сигнал за обезводняване. Ако устата все още е относително влажна, организмът може да понася обезводняването. И което е още по-лошо: приема се, че при старите хора устата си е суха, това не се възприема като сигнал за жажда и като необходимост от помощ.
• Доказано е, че водата изпълнява важна хидролитична функция във всички области на обмяната на веществата в организма, в които химическите реакции изискват вода (хидролиза). Това може да се сравни с химическата активност на водата, която е причина семената да покълнат и от тях да израства ново растение или дърво, водата е нужна за жизнено важни химични процеси.
• Преминаването на водата през клетъчната мембрана чрез просмукване (осмоза) създава в нея „хидроелектрическа енергия“ (напрежение), която се натрупва в енергийни акумулатори под формата на АТФ (Аденозин-трифосфат) и ГТФ (Гуанидин-трифосфат) две живи клетъчно – батерийни системи. АТФ и ГТФ са енергийните източници в организма. Енергията, предоставена на разположение от водата, служи за образуване на АТФ и ГТФ. Тези енергийни акумулатори се използват като ресурси (запаси) за химичните преобразувания, по-специално при реакциите на невротрансмитерите (пренасящите вещества в нервната система).
• Водата образува също специални структури и форми и изглежда служи като адхезивен материал (адхезия – сила на привличане на молекулите) за спойка при строежа на клетките. Тя задържа като слепващо вещество твърдите структури на клетъчните мембрани.
В мозъчните клетки постоянно се образуват невротрансмитери, които се транспортират до мястото на предназначението им в нервните окончания. При това те предават „посланията“ по „воден път“. Изглежда съществуват малки водни пътища и микро потоци, наречени микро канали, разположени по продължение на нервите, които осигуряват придвижването на съдържащите се във водата вещества.
Протеините и ензимите в организма въздействат на фините разтвори с малък вискозитет (вътрешно триене) много по-добре, отколкото на по-плътните разтвори с по-голям вискозитет (в бедно на вода, дехидратирано състояние). Може би затова и жаждата се забелязва по-трудно. Това означава, че водата е тази, която регулира всички функции на тялото, включително активността на твърдите вещества, които пренася. Водата, като разтворител в човешкия организъм, регулира всички функции, включително активирането на твърдите вещества, които разтваря и на които помага да циркулират, трябва да стане основа за бъдещи нови разбирания за функционирането на нашето тяло.
Когато тялото е обезводнено, освен инстинктивното желание за прине на вода, влиза в действие система за определяне на рационалното разпределяне на наличната в тялото вода, което се извършва според съществуващите в момента приоритети: един вид кризисен щаб за действие по време на суша.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар