// Вие четете...

Физика на Океана

Какви са елементите на морското дъно?

Елементи на морското дъно

Шелфа играе изключителна роля за режима на самия океан и дейностите на човека в океана. Това е зона на интензивно корабоплаване, риболов, лов на животни, биохимична преработка на водорасли и добив на нефт, природен газ, сяра, злато, диаманти и др.
В зоната на шелфа се наблюдават сгонно нагонни колебания на морското ниво и течения. Тук те се усложняват и се усилват от приливите и приливните течения. В затворени участъци освен това се развиват и сейши. Дълбочината на шелфа се явява почти на предела на проникване на слънчевата радиация във водата, както и за зимното конвективно премесване. Водите на шелфа от повърхността до дъното винаги са в движение и премесване, както във вертикално, така и в хоризонтално направление. Вливащите се води от сушата внасят огромно количество органични вещества, което способства за интензивно развитие на органичен живот.
Континентален склон, започва от външния край на шелфа и ъгълът на наклона се изменя от 3º до 20º, но на някои участъци може да достигне и до 40 – 50º. Континенталният (материковият) склон играе важна роля за развитието на земната кора, където има най-голямо количество огнища на земетресения, обхващащи крайбрежието на моретата и океана.
Континентално подножие, това е слабо наклонена равнина, с която завършва материковия склон.
Океанска котловина, тя се намира между подводния край на материка и средно океанския хребет на дълбочини не по-малки от 3,5 – 4 км.
Ложе на океана, това е абисална равнина, където повърхността на дъното е плоска, а наклонът е по-малък от 1:1000. Абисалните равнини са разпространени повсеместно и се разполагат в основанието на континенталното подножие.
Океански възвишения, това са отделни големи форми на релефа, превишаващи в височина окръжаващото ги дъно на няколко стотен метра, не свързани със средно океанските хребети и с континенталното подножие.
Подводна планина, това е отделно, повече или по-малко изолирано подводно възвишение на морското дъно, имащо кръгла или елипсовидна форма с превишение на релефа не по-малко от 1 км. По-рано такива възвишения са се обозначавали с общ термин „банка”, но сега този термин се използва по отношение на подводни възвишения намиращи се в шелфа.
Средно океански хребет, това е възвишение на земната кора и има вулканичен произход.
Дълбоководен жлеб, това е морска бездна с поразително плоско дъно и стръмни стени.
Морски грунд се нарича отложените във вид на утайки на дъното на моретата и океана, продукти на разрушаването на сушата и остатъци от измрели животински и растителни организми.
Някаква роля играят за образуването на дълбоководните грундове, както вулканичната, така и космическа пепел.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар