// Вие четете...

Морал и Православие

Каква сила притежава погледът?

„Който е по-силен, той и в беседата взема първо място.“

Каква сила притежава погледът?

Важен фактор за влияние върху другите, в това число и върху нашия уважаван активен участник в разговора е погледът. Погледът на човека е сила, но колко малко са хората, умеещи да се възползват от изкуството да я прилагат. Могат да се напишат цели научни трудове за неговото могъщество като средство за нападение и защита, както и за влиянието му не само върху хората, но и върху животните. И въпреки това тази тема няма да бъде изчерпана.
Погледът е едно от най-мощните средства за въздействие. Той не само привлича вниманието на другите към вас и облекчава приемането на вашето внушение, но и сам по себе си е сила, която при правилно използване дава възможност да наложите волята си на другите. Той привлича, очарова и ослепява активния участник, като същевременно ви дава възможност да поговорите с пасивния събеседник.
Погледът на човека, който е усвоил закона на духовното превъзходство, е едно от най-силните му оръжия. Той предава силни послания върху другите по най-краткия път. Вероятно знаете за въздействието на човешкия поглед върху хората и дивите животни и сте срещали личности, които направо ви пронизват с поглед. Ако го задържат по-дълго време, той става непоносим.
Използването на силата на погледа в разговори с други хора ще ви помогне да направите впечатление, близко до очароването или хипнотичното внушение. То е следствие на силен мисловен модел, действащ чрез привличащ вниманието поглед.
Ефектът зависи, разбира се, от обстоятелствата при всеки конкретен случай, поради което е трудно да се дадат общи указания. Общите препоръки следва да се прилагат, като се отчитат конкретните обстоятелства.
Едно от най-важните изисквания в началото на всяка беседа е да гледате събеседника си право в очите с непреклонен, но привлекателен поглед. Не трябва да го фиксирате с поглед, а само да го насочите към него, като изразявате силна воля и съсредоточеност. В хода на разговора може, разбира се, да променяте посоката му, но в случаите, когато правите предложения или отправяте искания и се стремите по някакъв начин да му повлияете, изпълненият с решителност поглед не следва да се откъсва от очите му. Това изискване е много важно и в никакъв случай не бива да се пренебрегва.
Когато говорите за бизнес, изражението на лицето ви и маниерите ви следва да са сериозни, като се стремите да предизвикате внимание у събеседника си. Когато поставяте някакво искане, направете го ясно и определено, без да снемате поглед от него, внушаващ му да постъпи така, както вие бихте желали. По всякакъв начин му попречете да отклони погледа си от вас в този момент, задръжте вниманието му. Ако привлечете изцяло вниманието на „активния събеседник“, той няма да може да контролира „пасивния“ и ще му даде възможност да се приближи и чуе разговора. Ако пък събеседникът ви се стреми да избегне погледа ви, то вие също отклонете поглед от него. Щом почувства това, той ще ви погледне. Вие просто издебнете момента, в който той обръща поглед към вас, за да насочите бързия си, остър, решителен поглед към него, като отразите силата на неговия с волята си. Тогава именно бихте могли да нанесете най-добрия си удар, използвайки най-удобния психологически момент за внушение.
Ако въпреки всичко не можете да го заставите да погледне към вас, използвайте някакъв предмет, за да го привлечете, някаква мостра, рисунка или каквото и да било, което има отношение към разговора. Ще видите, че като погледне към него, той ще погледне и към вас. И тогава трябва да сте напълно готови да насочите погледа се със силно внушение към него. Привлечете вниманието му, не откъсвайте поглед от очите му и при всички случаи ще окажете по-голямо или по-малко влияние върху него, особено ако не е запознат с вашата тайна.
В противен случай ще е по-трудно да повлияете върху него, но не бива да забравяте, че са много малко хората, които са посветени в нея. Може би вашият събеседник ще почувства, че му оказвате влияние и ще поиска да приключи разговора, но вие не бива да му позволявате това, тъй като вече имате влияние върху него и следва да го доведете докрай. Не го изпускайте, докато не постигнете целта си.
Трябва да имате предвид, че за всеки човек е много трудно да разсъждава и трезво да обмисля каквото и да било при положение, че е подложен на влиятелен и властен поглед. Ето защо трябва да се пазите от влиянието на други лица, които знаят тайната. Необходимо е да запазите устойчиво душевното си състояние, ако забележите, че някой се опитва да ви въздейства, и да не отстъпвате от позицията на увереност, че сте непреклонни и, че сте извън такова въздействие. Това душевно състояние ще ви предпази от външно въздействие, като в същото време ще ви даде възможност да продължите да влияете върху другите.
Ако някой се опитва да ви заинтересува с някакво предложение, не му позволявайте да привлича погледа ви постоянно по време на целия разговор. Бихте могли да избегнете това, като гледате встрани непринудено, макар и да е преднамерено. Това ще ви помогне да запазите душевното си равновесие и да обмислите спокойно казаното от него. А когато направи предложението си, погледнете встрани, като чели внимателно обмисляте всяка една негова дума. И ако все пак му се отдаде да ви окаже внезапно внушение, след като улови погледа ви, не му отговаряйте, докато не отклоните поглед поне за минута встрани и не възстановите душевното си равновесие. Решите ли да отговорите с „не“, погледнете го решително в очите и кажете своето „не“ твърдо и определено, но, разбира се, вежливо. При най-малки съмнения винаги отговаряйте с „не“. Предпазвайте се преди всичко от коварни внушения, които ви отправят в труден психологически момент, защото те са най-опасни.
Всеки, който владее тайната и сам води разговора, винаги е положителният фактор, а този, който слуша – повече или по-малко – пасивният. И колкото по-внимателно и по-сериозно слуша, толкова по-пасивен става. Положителното е по-силно от отрицателното, защото отговарят на моралните норми и затова би трябвало винаги да се стремите да избягвате положителните внушения, когато самите вие се намирате в пасивно положение. Положителният е винаги по-морален от отрицателният, както и активния от пасивния.
Внушения трябва да се правят винаги в настойчива, непреклонна и положителна форма. Гласът ви трябва да показва, че вече очаквате тяхното изпълнение, а умът ви да запази увереността си, че волята ви непременно ще бъде изпълнена. Ако създадете мислено образа на това, което с две думи се нарича уверена устойчивост, ще сте в състояние да осъзнаете възможностите си да оказвате въздействие.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар