// Вие четете...

Роли в живота

Каква е разликата между манипулирането и мотивацията?

В душата на всеки има струни, който не са само нашите слабости, пороци и психологически комплекси, а това могат да бъдат и силните страни на една личност, нейните качества, индивидуалност и самобитност.
Мотивацията е широко понятие. Освен манипулацията тя може да използва и други методи за оказване на влияние – както цивилизовани, така и грубо примитивни. Манипулацията е само един от начините за формиране на мотивация. Безспорно манипулацията определя мотивите на поведение в живота, но не винаги тя е средство за мотивиране.
Ние можем да разберем, когато ни манипулират. Манипулаторите пораждат у нас смесени чувства. От една страна ни е приятно, а от друга – неприятно. И точно когато при общуване с даден човек усетите, че с вас става нещо нередно, можете да усетите дали ви манипулира. Манипулацията може да се осъществи, като се подръпва една или друга струна, която има всеки един от нас.
Страх, гордост, алчност, желание за собствена значимост – това са най-разпространените струни в душата на хората, които манипулаторите обичат да дърпат. Освен тях има и други, като вина, новост, порядъчност, патриотизъм, справедливост, здраве, мъжественост, еротика, честолюбие, отмъщение. И това не е всичко.
Добре е да познавате силните си качества, за да се борите уверено там, където не сте уязвими, а и слаби. Нужно е да знаете за да не допускате до тях своя опонент и да му оказвате съпротива, когато той е опасно близо.
Успешното противопоставяне на манипулациите също е изкуство на което човек трябва да се учи. Навиците за манипулиране и за съпротива срещу чуждите манипулации ще ви помогнат да спестите време – единствения невъзстановим ресурс. Това ще ви позволи и да запазите добрите си отношения с хората – също много важен ресурс. Освен това ще запазите своето здраве, нерви, енергия, чувства, емоции и т.н. Колкото по-добре овладеете изкуството на манипулациите, толкова повече ресурси ще можете да икономисате.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар