// Вие четете...

Подводен риболов

Каква е видимостта под водата?

Ако човешкото око не е защитено и поради различния коефициент на пречупване на светлината, предметите ще се виждат, като в мъгла, не ясно и размазано. Ако обаче човек е с леководолазна маска и очите му са защитени от размазващия ефект на пречупване, предметите ще се виждат ясно и отчетливо, но с 1/3 по-големи от действителната им големина и с 1/3 по-близо от действителното им разстояние. Лъжливото уголемяване на предметите и скъсяването на действителното разстояние се обяснява с явлението рефракция – различно пречупване на светлините лъчи при преминаването им през различна среда, вода, въздух и стъкло. С практиката и натрупването на опит човек се научава да елиминира грешката от пречупването.
Поради това, че морската вода абсорбира светлината тя играе ролята на син филтър за слънчевия спектър. Ултравиолетовите лъчи проникват доста дълбоко под повърхността на водата, докато инфрачервените лъчи се поглъщат още на първите няколко сантиметра под повърхността. Във водата поради филтриране най-напред лъчите от спектъра на топлите цветове започват да изглеждат променени. Например, ярко червения цвят започва да розовее и с дълбочината преминава към кафяво, а още по надълбоко преминава към зелено. С увеличаване на дълбочината цветовете не само се променят, но и изчезват.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар