// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Кабала – книга за всички.

„Всичко минава, истината остава.“

Идеята на учението Кабала се е зародило в града Ур Халдейски на територията на Междуречието през Вавилонския период – преди около четири хиляди години.

В следващите публикации ще бъдат представени историческата верига на развитие на тази древна методика, най-разпространените митове и заблуждения за нея, цитати от велики кабалисти, изказвания на известни мислители. И още, тълковният речник и подробните обяснения ще помогнат на читателя да научи скрития смисъл на кабалистичните текстове.

По главното обаче е, че тази наука е най-близка до човека, тъй като разказва за смисъла и целите на нашето съществуване, за законите на взаимовръзка между всички хора като единен организъм.

Материалите в тези публикации са събрани и обработени от преподавателите от Международната академия по кабала под ръководството на учения кабалист Михаел Лайтман.

Изглежда, че всичко в живота е нормално, всичко върви по реда си, но кой знае защо, човек все по-често усеща себе си нещастен в този свят, безсилен, изпитва някакво безпокойство, тревога за бъдещето, страх пред смъртта.

Той не е уверен в това, че утре всичко ще бъде такова, каквото е било вчера. Към кого да се обърне за помощ, за да разсее своите тревоги, за да не изпадне в депресия?

О, да, в света съществуват много начини за психологическо успокоение: от ритуалните танци около огъня и амулетите до молитвеници и книги за всевъзможни вярвания. А колко популярно е станало сега да се получават благословии! Хората не започват нито едно повече или по-малко сериозно дело, докато не получат напътствие от човек, надарен с някакъв сан. И какво?

Съгласно последните научни изследвания се изяснява, че силата на вярата, която човек придобива, когато по негова молба му казват, че всичко ще бъде добре, му дава огромна увереност в това.

Ако се вземе група болни хора, раздели се, и на едната половина се даде това усещане за увереност, а на другата – не, то в първата половина от хората, за разлика от втората, се наблюдават съществени подобрения.

Това говори, че в човека съществуват сили, които могат да бъдат приведени в действие чрез вяра и самовнушение. Впрочем на всички е известна силата на „лекарството“ плацебо.

Колкото повече светът потъва в отсъствието на разбирателство между хората, в отсъствието на увереност в утрешния ден и като следствие в депресията, наркотиците, насилието и терора, толкова по-активно човек търси различни начини да повдигне в себе си силата на вярата. Затова вече много години ние наблюдаваме интерес към мистиката, към магията – към всичко, което предлага купуването на надежда, сила и успех.

Но времето на плацебо е към своя край – все по-малко стават хората, способни сляпо да вярват. Все повече хора си задават въпросите: защо в моя живот стават такива събития, мога ли аз да избегна опасността и да предотвратя бедата? И главното – как да направя това сам, без съмнителни лечители и магове?

А това означава, че е дошло времето кабала да бъде разкрита на човечеството – методика за постигане на целта на мирозданието, на причините на всичко ставащо и на смисъла на живота на всеки.

Кабала – това е наука за вътрешното, индивидуално постигане от човека на общия Закон на Природата – Твореца.

Великият кабалист на ХХ в. Баал Сулам е казал така: „Действително, ако насочим цялото наше внимание и се опитаме да отговорим на един единствен знаменит въпрос, всички съмнения за необходимостта от изучаването на кабала ще изчезнат.

И това е въпрос, задаван от всички смъртни: в какво е смисълът на моя живот? С други думи годините на нашия живот, струващи ни толкова скъпо, тези болки и мъки, които ние понасяме само заради това, за да ги завършим – кой получава удоволствие от това?“

Ние виждаме, че всички наши страдания са от непознаване на целта на творението и като следствие на това от несъблюдаване на общия закон на Природата. Това е закон на взаимовръзката на всички съставни части на света помежду им. Разбирането и изпълнението на този закон ни довежда до комфортно, безопасно състояние, позволява да се разкрие сполуката във всички наши действия. И обратно, всички наши нещастия са само от нарушаването на този закон.

Именно от неговото съблюдаване и правилното му използване зависи нашето хубаво бъдеще. И именно на този закон ни обучава кабала. Подобно на това, както познанието на останалите природни закони, ни дава възможност да живеем в относителна безопасност.

До наши дни кабала са изучавали единици във всяко поколение. Но в наше време, както говори „Книга Зоар“, обществото вече е узряло за прилагането на общия закон на Природата и нещо повече, именно от неговото разбиране и приложение зависи нашето бъдеще.

Кабала е най-близката до човека наука, тя обяснява най-важното нещо в нашия живот – как да се получава наслаждение, как да напълним себе си в този живот, та нали в превод от иврит думата „кабала“ означава „получаване“. Ние ви пожелаваме успех в познанието на целта на вашето съществуване и се надяваме, че тези публикации ще ви помогнат в изучаването и най-вече в познаването на общия закон на Природата – Твореца.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар