// Вие четете...

Роли в живота

Истинските цели на човешката еволюция.

Soc10„Който е предупреден, той е наполовина спасен.“

Истинските цели на човешката еволюция.

Вече е очевидно, че човешката история в последните хиледолетия протече под знака на категорично водещата роля на материалното, парите, властта и нисшите удоволствия, под знака на егоизма и насилието. Тази водеща роля придоби най-развитата си форма в последните няколко века чрез пазарната икономика и чрез върховия си политически израз, а именно, със съвременните форми на така наречената демокрация в най-развитите страни, образуващи първия свят.
Натрупаното от човечеството знание и особено събитията през XX в. ни позволяват да видим три равнища на целите и смисъла на този период от човешката история. Първата и най-много прокламирана цел на пазарната икономика и дейности в този период и особено в края му, днес е разгръщане на интересите, активността и качествата на отделната личност – така наречения либерализъм, за да може тя да произвежда повече и по-разнообразни стоки и услуги. Това във висока степен наистина се постига, но без оглед на средствата, поради което се развиха потребителството и отговарящата му бездуховност, тоест аморалност. На второ равнище са по-истинските цели на пазара и така наречената демокрация:
– пълно впрягане на отделния човек в борбата за оцеляване и в дребните по същество удоволствия на потребителството, впрягане в отчасти принудителната, отчасти съблазнителната въртележка, работа – пари – удоволствия, повече работа – повече пари – повече удоволствия и т.н.;
– чрез това впрягане се постига забрава на духовната, по-дълбоката същност на човека, забравя се неговата социална и морална природа на сътрудничество и взаимопомощ;
– така се постига най-страшното прекъсване на връзката на човека с неговите братя и сестри, останалите хора, отвъд тях, с неговия небесен Създател, все едно дали това е Богът на нашата Вселена или някаква федерация на разумни същества с нейния върховен ръководител, който за нас е същият този Бог. Така човекът се оказа роб в най-страшното робство, когато не осъзнава робството си, а си мисли, че е свободен!
В някакъв метафоричен, а защо не и в буквален, смисъл тези цели са манипулативно наложени от Духа на Злото – Луцифер и неговите подчинени и привърженици. Тези цели са старателно скривани, при това твърде успешно, чрез дейността на апологетите на пазара и така наречената демокрация. Това са силните на деня, тоест вече може да се каже силните на миналото: политиците, депутатите, държавната и местната администрации, деловите среди, мафиите и конспирациите от локален, регионален и глобален мащаб. Именно тези цели затвърждават потребителството и бездуховността на съвременната цивилизация, противопоставят я на обективните всемирни закони на сътрудничеството и любовта и я доведоха до крайните й предели – съвременната тотална криза. Тя вече съвършено очевидно означава край на досегашната бездуховна цивилизация и едновременно раждане на новата духовна цивилизация.
Преходът между двете цивилизации става чрез споменатата криза и ако продължи по досегашния потребителски и бездуховен начин, ще струва стотици милиони, даже милиарди човешки жертви, огромни страдания и разрушения на материални ценности.
Истинските цели на човешката еволюция са на най-дълбокото ниво в истинската реалност: разгръщане наистина на определена част от способностите на човека, а това става чрез съответното на тях творчество на отделния човек и на различните групи хора. В процеса на творчеството се постига щастието на човека, включително и висшите му форми – екстаза. Зад всичко това се крие познанието и себепознанието. Така висшата цел на еволюцията става ясна чрез една проста формула: смисълът на битието е себепознание чрез творчество равно на екстаз.
Тази висша цел себепознание, творчество, щастие е в синхрон с главния закон на Вселената: законът на Любовта, проявяващ се чрез сътрудничеството и взаимопомощта. И тук става ясна дълбочината, хитростта на космическия сценарий, създаден и реализиран от абсолютния Бог на битието и от подчинения му Бог на нашата Вселена – Христос. Тази дълбочина, хитрост е използването и на Злото в полза на Доброто, в крайна сметка. По този сценарий Бог позволява Духът на Злото да се развие до крайните си форми и граници, отвъд които се превръща автоматично в своята противоположност: Любовта, Доброто, изразяващи се, пак ще повторим, в сътрудничеството и взаимопомощта. Това е израз отново на хитростта на космическия сценарий: при достигане до критичните си граници всяко нещо се обръща, превръща в своето обратно, в своето друго Аз, един от най-загадъчните закони на диалектичността на Бога и на цялата създадена от него безкрайна Вселена.
Поради всичко това сегашната епоха на Злото умира и на нейното място се ражда епохата на Любовта. Ако хората осъзнаят, че това е главният проблем и процес на съвремието, те ще го реализират с много по-малко жертви, страдания и разрушения. Сега наистина е часът на истината!

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар