// Вие четете...

Поведенчески модели

Има ли спасение от женското говорене?

K21„Да умееш да говориш е хубаво, да умееш да слушаш – още по-хубаво.“

Има ли спасение от женското говорене?

Има жени, които направо побъркват мъжете, защото когато имат някакъв проблем или смятат да свършат нещо, те започват да разправят, какво трябва да направят. Те започват най-подробно да изреждат всичко на глас, изброявайки всички места, където се канят да ходят, всички хора, с които евентуално трябва и ще се срещнат, какво трябва да направят и какво не трябва. За мъжете подобно поведение е пълен кошмар, защото това поведение на жените не им позволява да се съсредоточат върху каквото и да било. В същото това време мъжете може би обмислят решението на зададения им вече проблем, но затрупването на мисловния им процес с повече от необходимия им обем информация, „компютърът“ им зацикля и това ги довежда до състояние на „побъркване“.
Мъжете знаят, че жените изреждат на глас, при това в абсолютен безпорядък, серии от дейности, възможности за избор и вероятни решения, но всъщност те не разбират, защо жените го правят.
Умът на жената е устроен така, че тя да използва речта, като главно изразно средство и именно в това се крие част от нейната силата. Ако мъжът има да свърши някакви задачи, той обикновено ги подрежда в някакъв приоритет и тръгва да ги изпълнява, докато жената ще започне да изрежда на глас и в пълно безредие това, което трябва да свърши, като не пропуска да спомене всички възможни варианти. Без съмнение, това е една от причините, поради които мъжете обвиняват жените, че много приказват.
Ако за жените, мисленето на глас означава проява на приятелски чувства и споделяне, то мъжете го възприемат по съвсем друг начин. В лични взаимоотношения, мъжът подсъзнателно решава, че по този начин тя всъщност му връчва списък от проблеми и че от него се очаква да ги реши веднага, затова той или става неспокоен и напрегнат, или започва да й казва какво да прави. По време на делови срещи, ако една жена започне да мисли на глас, мъжете я възприемат като разпиляна, неорганизирана или неинтелигентна. За да впечатли мъжете в делови план, жената трябва да си държи мислите в главата и езика зад зъбите, а когато отвори уста и заговори, да предлага единствено решения.
Относно взаимоотношенията в двойка, добре е двамата партньори да обсъдят различния начин, по който подхождат към проблемите. Необходимо е мъжете да разберат, че когато жената говори, това не означава, че тя очаква от тях непременно да й отвърнат с готови решения, а жените трябва да разберат, че когато мъжът не говори, това изобщо не означава, че нищо не върши.
Защо, когато жените говорят, на мъжете им се струва, че ги прекарват „през месомелачка“. Изглежда, че мъжете и жените не само не говорят на един и същи език, но те и мислят различно.
Изграждането на взаимоотношения посредством словото е приоритет на жената. Жената е в състояние с лекота да изрича средно от 6000 до 8000 думи дневно. Освен това в общуването тя използва допълнително още 2000-3000 гласови звука, а също и около 8000–10000 жеста, изражения на лицето, движения на главата и други сигнали от езика на тялото. На кратко казано, тя дневно си служи с около 20000 изразни средства за общуване, посредством които предава посланията си.
За сравнение, ето и дневната доза говорене на мъжа. Той изрича около 2000-4000 думи и приблизително 1000-2000 гласови звука, а сигналите от езика на тялото, с които си служи, достига едва до 2000-3000. Мъжът средно на ден използва около 7000 изразни средства за общуване, което приблизително е 1/3 от възможностите на жената.
Говорните различия стават особено очевидни в края на деня, когато мъжът и жената седнат заедно да вечерят. Той си е изрекъл неговите 7000 „думи“ и повече изобщо няма желание за общуване. Мълчаливото зяпане „в огъня“, чийто съвременен еквивалент е телевизорът, го прави истински щастлив. Нейното състояние зависи от това, какво е правила през деня. Ако е прекарала времето си в разговори със себеподобни, то е възможно тя също да си е изрекла нейните 20 000 „думи“ и да няма особено голямо желание за общуване. Но ако е прекарала деня вкъщи, без възможност да изрече необходимата й доза, може да се смята за щастливка, ако успее да изговори оставащите й още цели 15 000 думи. Навярно много от мъжете няма да пожелаят да са на мястото на мъжа до нея.
Я кажете, не ви ли е до болка позната следната „картинка“, по време на вечеря? Питат ви, как е минал денят ви, а вие се чувствате като чели сте на разпит и ви обзема едно такова, не насочено раздразнение. Дълбоко в душата си, ви се иска по скоро да дойде момента на вашето удоволствие, момента на тишината и спокойствието. Но нали не искате да дойде по-голямото зло, евентуално обвинение, задето не искате да говорите, а в последствие и сдърпване. Не ви остава никакъв избор, освен да попитате как й е минал деня. Ето го и по-малкото зло, тоест ще ви се наложи да изслушате всичко, от игла до конец.
И така, тя ще започне устремно да изрича остатъка от дневната си доза думи и не словесни сигнали, а вие ще седите и ще се чудите, защо тя просто не млъкне и не ме остави на мира? Въпросът е с повишена трудност, защото вие не разбирате, защо тя го прави. Вие искате тишина и спокойствие, а тя разказва ли разказва, словесната й тирада няма край. Но ще възникне истински проблем, когато тя започне да се чувства пренебрегната и се обиди, когато забележи, че не я слушате с внимание, а поглеждате с крайчеца на окото си към любимия ви телевизор. Не ви чака нищо добро, ако допуснете да не участвате в разговора и той се превърне в монолог, тогава Тя лесно може да се почувства необичана, да не дава Господ.
Същината на женското говорене е самото говорене, но лошото е, че мъжът възприема непрекъснатото приказване на жената, като проблеми, като настоятелна молба от нейна страна, той да й предложи решения на тези проблеми. Но всъщност това съвсем не е така, защото тя просто иска да бъде изслушана, а мъжът се чувства като последна инстанция.
Добрата новина за мъжете е, че жените нито очакват, нито искат да им се отговаря. Мъжете просто трябва да си седят и да слушат. Не е лесно, но когато жената най-сетне изчерпи дневния си запас от думи, тя ще се почувства облекчена и щастлива. А за това че сте проявили търпение да я изслушате, вие ще се превърнете в най-невероятният мъж на света. И това не е всичко, вие със сигурност можете да очаквате една незабравима нощ, но ако това не се случи, това означава, че в нещо сте сбъркали. Не губете надежда има и следващ път.
Говоренето за ежедневните проблеми помага на съвременните жени да се справят със стреса. За жената споделянето и изслушването означава да не бъде изолирана, да дава и да получава подкрепа.
Затова и повечето посетители при консултантите по между личностни и семейни проблеми са жени, както и повечето консултанти специално обучени да изслушват, също са жени. За мъжете, каквото остане.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар