// Вие четете...

Поведенчески модели

Имат ли жените „шесто чувство“?

G28„Не се заглеждай в чуждите жени, ще загубиш своята.“

Имат ли жените „шесто чувство“?

Столетия наред жените били изгаряни на клада, защото се е считало, че притежават „свръхестествени сили“. Това включвало и способността им да предричат как ще се развият нечии взаимоотношения, да разобличават измамниците, да говорят на животните и да разбират кога някой ги лъже.
Жените са в състояние бързо да отличат серия от емоционални състояния, разчитайки сигналите от езика на тялото при бебето, като се почне от глад и болка, та се стигне до газове в коремчето или умора, но ако поискате токова нещо от мъжете, то трябва да сте сигурни, че резултатите ще са плачевни. Дори да има такива мъже които да могат да отличат поне едно-две емоционални състояния, то по-вероятно те ще са резултат от налучкване. Най-очаквания отговор на мъжете на въпроса защо бебето плаче ще е, че то плаче за майка си. Всъщност мъжете не са в състояние да разшифроват различията в бебешкия плач, тоест те не могат да определят на какво емоционално състояние се дължи определено поведение.
Жените са в състояние бързо да анализират взаимоотношенията на дадена двойка или група хора, което те постигат в резултат на по-добре развитите си сензорни способности. Те лесно различават дали двойката или присъстващите се разбира добре, дали са се карали и т. н. Ако обаче поискате от мъже да направят такъв анализ, те първо ще започнат да оглеждат заобикалящата ги обстановка, а няма да се вгледат в детайлите на емоционалното им състояние и това ще е следствие на традиционните мъжки модели на поведение от древността, които ги карат да преценяват откъде може да дойде потенциална опасност и как може да се справят с нея. Логически ориентираното мислене на мъжа го кара да отбелязва неща, които се нуждаят от ремонт или поправка например.
Докато мъжът оглежда заобикалящата го обстановка, жената вече е успяла да огледа незабележимо лицата на присъстващите хора и вече е наясно къде за какво става въпрос, кой, кой е и как се чувстват всички, заедно и поотделно.
Защо мъжете не могат да излъжат жените?
При общуване „лице в лице“ не словесните сигнали предават от 60% до 80% от смисъла на посланието, докато гласовите звуци предават едва от 20% до 30%. Останалите от 7% до 10% са предавани посредством думи. По-добре развитият сензорен апарат на жената бързо улавя и анализира цялата информация, а не логичното й мислене и й позволява скоростен обмен и приемане на сведения, което прави жената по-способна да съпоставя, съчетава и отличава различните словесни, визуални и други сигнали.
Ето защо повечето мъже трудно могат да излъжат някоя жена, ако са изправени лице в лице с нея. Затова пък и то е известно на повечето жени, да излъжат някой мъж в очите е относително лесна работа, тъй като той не притежава необходимата сензорна чувствителност, за да долови разминаването между словесните и не словесните сигнали на жената. Повечето жени винаги ще могат да симулират оргазъм, без да се притесняват, че измамата им ще бъде разкрита. Но ако искат да излъжат някоя жена, то за повечето мъже е далеч по-добре да го направят по телефона, с писмо или в пълен мрак.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар