// Вие четете...

Човешката душа

Изцеление или разруха.

„Не преминавай мостовете, преди да си ги достигнал.“

Изцеление или разруха.

Всеки, който чете старите книги за магьосничество, обикновено съставени от професионални търсачи на вещици и написани на базата на признания, измъкнати от вещиците чрез мъчения, ще открие, че описаните феномени попадат в обширни категории, които са неизменни в различните периоди от време и в различните части на света, поради което остава с впечатление, че тези неща действително са се случили. Държавните доклади относно процеси срещу вещици в Шотландия, докладите на един свещеник, натоварен със задачата да изкорени магьосничеството в Северна Италия, архивите на Британия, историите за магьосничество в класическата литература и най-после пътеписите за практикувани ритуали от примитивните народи по целият свят, всички те се потвърждават един друг, като са сходни както описаните феномени, така и обясненията на вещиците за техните методи, а също и широките граници, в които попадат феномените.
Първо трябва да разгледаме използването на медикаменти, за които Черното Братство винаги е притежавало забележителни познания. Широко били използвани отрови, мазила и кадене, а сред странните и удивителни техни съставки от време навреме откриваме субстанции, известни с могъщото си въздействие. Опиумът от мак, който носи сънища и мечти; хашишът, който дарява видения; татулът, който ни покрива със забрава; болното от главня зърно, предизвикващо аборт; някои насекоми, които са мощни афродизиаци; определени кори с противоположно действие и, в Новия Свят, пъпките на вид кактус – всички те и много други имат своята роля и място в отварите на вещиците. Парацелз си спечели слава като пригоди някои от традиционните магически отвари за медицински цели. Борджиите се покриха с позор, употребявайки ги като рафинирани отрови, разрушаващи ума, без непременно да унищожат тялото. Говори се, че римският философ Лукреций бил докаран до безумие от една глътка отвара, дадена му от жена му, за да събуди заглъхналото му влечение към нея. Има стари рецепти за различни мазила, съдържащи опиум и кантаридис -прах от изсушени испански мухи.
Рафинираните отрови несъмнено играят важна роля при различни заклинания, като любим метод бил да се направи талисман от бронз, мед или олово и незабележимо да се прикрепи към дъното на съд за пиене на вода или за храна. Какъв е ефекта на талисмана е въпрос на догадки, но няма съмнение относно ефекта на постоянното разтваряне на малки количества олово или патина от медта в храната.
Но докато всичко това е било част от култа към вещиците, тези неща не могат да бъдат считани за психична атака и ги споменаваме тук с единствената цел ефектът от тях да бъде изключен при диагностиката.
При една психична атака има три фактора, като всеки един или всички могат да се открият в даден случай.
Първият от тях е телепатичното хипнотично внушение. Вторият е засилване на внушението чрез инвокация на определени невидими сили. Третият е използването на някаква физична субстанция, като точка на контакт или магнетична връзка. Прилаганата сила може да е или директен поток, който се предава чрез умствената концентрация на извършителя, или съхранена в един вид психична батерия, която може да е изкуствен елементал или талисман.
По-рано разгледахме доста подробно психологията на внушението и не е необходимо да повтаряме вече казаното. Нека обаче да напомним, че същността на телепатията се състои в индукция на вибрации. Експериментаторите психолози вече подозират, че емоциите са в тясно сходство с електричеството. Те са доказали, че съответните емоционални състояния са в зависимост от електропроводимостта на тялото. Окултистите вярват, че емоцията е сила от електрически тип и че при обикновения човек тя се излъчва от него във всички посоки, като оформя магнетично поле. При тренираните окултисти обаче, тази сила може да се концентрира в един лъч и да бъде направлявана. Да приемем, че вие сте в състояние да съсредоточите цялото си внимание върху едно единствено чувство, като изключите всичко друго. Вие ще достигнете до чисто емоционално състояние, неподправено и пълноценно. Цялата животворна сила, вливаща се във вашата душа, ще се втича само в това едничко подразделение на един канал, вместо в многобройните разклонения на обикновените три канала, които по-рано споменахме. Концентрацията ще бъде зашеметяваща, но тя ще бъде постигната и на зашеметяваща цена. Точно с цел постигане на такава концентрация светците на Запада и йогите на Изтока практикуват мъчителен аскетизъм. Вие трябва да разпродадете всичко, което притежавате, за да откупите тази перла на много висока цена. Отзвук от този метод намираме в традиционните приказки, където човекът, намерил скъпоценния камък, има право само на едно желание. Такава концентрация е добра само за една единствена цел. Ние можем да се концентрираме върху изцеление или върху разруха, но не можем да направим и двете едновременно. Нито пък реално можем да превключим от едното на другото. Ние не можем да съчетаваме несъвместими неща в рамките на един живот. Казано по друг начин, ако ние сме се съсредоточили върху причиняването на смърт или проклятие, за да отмъстим на някого, и яростта ни пресища, ние не можем веднага да обърнем посоката, а душевната си настройка и да се пренасочим към деяния, породени от стремеж към мъдрост и избавление. Ние можем да наподобим движението на душата в потока на еволюцията на колело, въртящо се в посока на часовниковата стрелка; а движението на душа, тръгнала срещу еволюционния поток – на колело, въртящо се в обратна посока или срещу Слънцето. Положението на оста може да се промени, така че колелото да се върти под всеки ъгъл, без да окаже въздействие върху посоката на въртене, но колелото трябва да бъде спряно, преди посоката на въртене да се обърне обратно, а при голямото колело това изисква много време. Нещо повече, за да обърнем в обратна посока колелото, трябва да спрем машината. Нормалното движение на душата е напред, по посока на еволюционния поток. Ние трябва много пъти да премислим, преди да решим да променим това движение, дори за един миг, и да го насочим към проклятие и смърт. Всъщност е много съмнително дали съществува такова нещо като моментно завъртане на посоката обратно. Този момент трябва да бъде обмислен внимателно, преди да решим да пренасочим движението.
Посредством субективната концентрация на разума, той може да развие много мощни сили, но още по-мощни, вече съществуващи сили могат да се достигнат, ако приложим механичния еквивалент на „зацепването“. С други думи, ако по време на тази огромна концентрация ние избираме контакт със съответната космическа сила. Използваме мощта на човешкия разум като самодвижещ се механизъм, но щом неговото по-малко колело се задвижи, се хвърляме към основния двигател. Има кратък период на съпротивление, докато силите на малкото колело упражняват натиск върху големия двигател, тогава парата е приведена в действие и двигателят се заема със своята работа. В края на краищата всичко е въпрос на задвижване на предавателния механизъм и на управление, ако можете! Така е и с церемониалната магия.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар