// Вие четете...

Приложни науки

Изобразяване на крайбрежието на карта

A79„Има само едно благо – знанието, има само едно зло – невежеството.“

Брегове на морета, езера, водохранилища.

Полосата от сушата, граничеща с морето, заедно с полосата от морето, граничеща със сушата, образуват морския бряг, който се характеризира с релефа на крайбрежието, с разчленеността от заливи, бухти, с характерни подводни и надводни препятствия (скали, рифове, плитчини). Морските брегове могат да бъдат гористи, високи и ниски. Крайбрежието с гористи и високи брегове обикновено са дълбоководни, с голямо количество препятствия. Ниските брегове обикновено са равнинни, слабо наклонени към морето. Крайбрежието на такива брегове обикновено е плитководно, с много плитчини.
Очертанието на морските брегове по своите особености могат да бъдат обединени в следните типове: фиорди, шхерни, лимани, лагуни.
За провеждане на каквато и да е дейност на приморско направление голямо влияние оказват не само характера на сухоземната част от крайбрежието, очертанието на бреговата линия, разчленеността на брега, наличието на заливи, проливи и бухти, но и характера на грунда и растителната покривка, режима и височината на приливите. Например, за стоварване на морски десант се избират участъци от крайбрежието, които трябва да осигуряват необходимото разсъсредоточаване на подразделенията, да имат необходимата дълбочина в морската част на крайбрежието, допускаща подхода към брега на транспортните средства, а също така да са достатъчно широки в частта си от сушата за организиране на огъня, отбраната и разширяване на плацдарма в дълбочина на територията. В това отношение най-удобни са ниските брегове, имащи широка и полегата крайбрежна полоса.
Също така голямо влияние оказват приливите и отливите. Величината на прилива (повдигането на нивото на водата) започва от 7 см и достига до 13 м, например в Охотско море. Приливите изменят нивото на водата в реките, които се вливат в морета с приливи. Приливната вълна, навлиза в устието на реките и може да се разпространява по реката, понякога на стотици километри, предизвиквайки повдигане на нивото и противотечения. Скоростта на разпространение на приливната вълна може да достигне 20 км/ч, а височината до 10 м.
Бреговата линия на моретата, езерата и водохранилищата при изобразяване на карта се подразделя на постоянни и определени, непостоянни и неопределени. Бреговата линия на морето на картата съответства на линията на уреза на водата при най-високото й ниво по време на прилив, а при отсъствие на приливно – отливни явления – на линията на прибоя. Бреговата линия на езерата съответства на линията на уреза на водата, при ниво на водата в сезона на най-ниското й състояние, а на големите водохранилища – линията на нормалното подпорно ниво.
На картата се отделят стръмните и скалистите брегове. Осушаващите брегове (приливно – отливната полоса) се показват в съответствие с характера на грунда (пясък, пясъчно – каменист, чакълест и скалист). На картата за малко населените райони се дават сведения за проходимостта на осушаващите се брегове.
При изобразяване на крайбрежните полоси на карта се указва средната величина на прилива с точност до 0,1 м, започвайки от величина на прилива 1 м.
На картите се показват крайбрежните плитчини и опасните брегове (характера на опасностите е неизвестен), изобразяващи крайбрежните участъци, недопустими за плаване на кораби (лодки).
Езерата и водохранилищата на картите се изобразяват, ако тяхната площ е 1 мм2 в мащаба на картата. Пресноводните езера независимо от размера обезателно се изобразяват на картите, особено на засушливи и безводни райони. Минерални езера, имащи промишлено или лечебно значение, и езера, явяващи се извори на реки, като правило, всички те се изобразяват на картите.
На картите се показват границите и площите на разливи на големите реки и езера и участъци, наводняващи се в период на дъжд, при което се надписва периода на наводняване.
Островите на моретата, езерата, водохранилищата, като правило, всички се показват на картите. При голямо струпване на острови, от всички се показва най-големия.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар