// Вие четете...

Черно море

Изменения на нивото в Черно море.

„Знае не този, който много говори, а онзи, който много пътешества.“

Колебания на нивото на Черно море.

Повърхността на Черно море под влияние на различни фактори извършва непрекъснати периодични и не периодични колебания. По своето произхождение те могат да бъдат разделени на обемни: – сезони и многолетни, създавани от изменението на количеството вода в морето и деформационни: – сейши, сгонни, нагонни и приливни, предизвикани от изменение на формата на морската повърхност.
Сезонни и многолетни изменения на нивото.
Сезонните колебания на нивото на морето се създават от периодично повтарящи се нарушения между приходната и разходната част на водния баланс на морето и периодични сезонни изменения на атмосферното налягане и направлението на вятъра.
В съответствие с това в различните участъци на бреговата линия сезонните колебания на нивото при съхранение на общия закономерен ход има много регионални особености. Общото явление за цялото море е правилното колебание на нивото с минимум през студената половина на годината и максимум през топлата.
В източната, северната и западната части на морето започвайки от декември нивото постепенно се повишава достигайки своя максимум през юни, след което се понижава и достига до минимума през ноември.
От април до август, тоест за пет месеца нивото е по-високо, а от септември до март е по-ниско от средното. Най-голямото повишение е през месеците март, април или май, а най-голямото понижение е август, септември.
Времето за настъпване на максимума повсеместно е по-устойчиво, отколкото настъпването на минимума. Средната многогодишна амплитуда на изменение на нивото не е еднаква в различните райони, но като цяло нивото се колебае около 20 – 28 см. В отделни години повсеместно са възможни значителни отклонения от тези стойности. Най-високото ниво, достига 51 см по отношение на средното многогодишно ниво, а най-ниското, достига 42 см. Най-голямата амплитуда, достига стойност от 93 см, а най-малката – 38 см.
Най-големите колебания на нивото се достигат през зимните месеци, особено през декември и януари, а най-малките през юли, което се обяснява с характерното за това време разпределение на ветровете и атмосферното налягане.
В западната част на Черно море по-значителни колебания на морското ниво по българското крайбрежие се отбелязват при продължителни западни или източни ветрове. В зависимост от силата и продължителността на вятъра се отбелязва сгон или нагон на повърхностни водни маси към открито море или към бреговата линия. Наблюдавани са сгонни понижения на нивото във Варненски и Бургаски залив до 30 см и нагони с повишения на нивото до 120 см.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар