// Вие четете...

Чиста вода

Изисквания към формата, оцветяването и мястото на маяка.

„Който мисли за последствията, отклонява бедата от себе си.“

Избор на форма и оцветяване на маяка.

Изходни данни за избор на формата и оцветяването на маяка се явяват:

– изискваната далечина на видимост;

– условия на осветеност;

– фото метрични свойства на материала, с които е покрит маяка от горе.

При избора на формата на съоръжението следва да се отчита, че от големи разстояния малките детайли на съоръжението не се различават, а контурите се изкривяват.

За маяците най-целесъобразно е кулата да е цилиндрична или призматична, а за опознавателните знаци щитовете да са с цилиндрична форма. Указаните форми осигуряват най-добра видимост от всяко направление.

За осигуряване на далечината на видимост не по-голяма от 3-4 мили може да се използват щитове с триъгълна, трапецовидна или ромб образна форма.

Оцветяването на кулата на маяците и знаците е необходимо за създаване на яркостен контраст между съоръжението и фона. Цветовия контраст, като видимо различие на цвета на обекта на дадения фон, играе роля на разстояние 2-4 км от маяка. При по-голямо отдалечение заради въздушната димка цветът на кулата вече не се възприема от очите и основен фактор остава яркостния контраст.

Кулите на маяците и знаците в зависимост от фона, на който те се проектират, се препоръчва да се оцветяват в цвят, указан в таблицата 2.

Фон, на който се проектира маякаПрепоръчителен цвят за оцветяване
Зелена растителностБял, оранжев
НебеЧервен, черен
МореБял, оранжев
Пясък жълтЧерен, бял
Скали с тъмен цвятБял, жълт
СнягЧервен, оранжев, черен

Указаните съчетания на фона и цвят осигуряват максимална дистанция на откриване, а също така надеждно опознаване на маяка от по-близки дистанции. Оцветяването на кулата, като правило, трябва да бъде едноцветно.

При сезонни изменения на цветността на фона кулите могат да бъдат двуцветни и се оцветяват с редуващи се полоси със съответния цвят. Двуцветното оцветяване също се препоръчва в тези случаи, когато кулата се проектира едновременно на два фона.

При избор на цвета за оцветяването следва да се отчитат условията на осветяване на маяка. При наблюдение срещу слънцето цветността на кулата се различава лошо, и най-добрата видимост в този случай се осигурява от оцветяване в тъмен цвят. При наблюдение на маяка в направление на светлината светлото оцветяване увеличава тяхната далечина на видимост.

Оцветяването на кулите на маяците и знаците трябва да бъде ярко с използването на бои и емайли, предвидени в проекта и съответстващи на изискванията на стандарта или техническите условия.

Следва широко да се използват бои с повишена яркост – дневни флуоресциращи емайли. Най-голяма яркост и светло устойчивост притежават емайли с оранжево-червен цвят. Далечината на видимост на съоръжение, оцветено в оранжево-червен цвят, значително се увеличава. Разликата в далечината на видимост на съоръжение, оцветено с дневен флуоресциращ емайл в сравнение със съоръжение, оцветено с обикновена боя, особено се вижда в мрачно и влажно време.

Оцветяването не само на кулата на маяка, но и на всички съоръжения от маячния парк, в това число и оградата, се установяват при построяването и не могат да се изменят без разрешение на отговорната институция.

Изисквания, предявявани към избора на място за строителство на маяци.

Мястото за строителство на маяци трябва да бъде открито от към морето и да е разположено близо до бреговата линия (нос, остров), за да се осигури видимост на маяка от морето по възможност от голям брой направления.

Височината на площадката над нивото на морето трябва да осигурява изискваната геометрическа далечина на видимост на маяка.

В сектора на осветяване от маяка не трябва да се намират никакви съоръжения, здания и възвишения, които могат да закриват маячните съоръжения от морето.

При избор на място за маяк на висок бряг трябва да се отчита височината на облачността, а в райони с преобладаващо мъгливо време – повтаряемостта, плътността, височината и характера на мъглата, за да се осигури най-голяма вероятност на видимост на маяка.

След избора на мястото за кулата на маяка е необходимо да се опише фона, на които ще се проектира маяка от различни направления от морето, и да се определи височината на мястото за построяване на кулата над нивото на морето. В зависимост от фона се определя и оцветяването на кулата на маяка.

Най-благоприятни условия за получаване на най-добра видимост на кулата се достига тогава когато кулата се проектира на фона на небето или на фона на местност, която е на значително отдалечение от маяка.

В гориста местност за подобряване на видимостта склона, на който е установена кулата могат да бъдат наложени камъни, отличаващи се по цвят от обкръжаващата местност.

От маяци построени в гора е необходимо да се направят просеки в най-важните сектори за видимост, а около комплекса от здания да се направят фигури с правилна форма от изрязаните дървета, които да се виждат добре от морето.

Маяците построени в населени пунктове, трябва да имат форма и оцветяване, рязко отличаващи се от околните постройки. Фонът, на който се проектират маяците, не трябва да се застрояват или да се осветяват от източници на светлина с голяма мощност.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар