// Вие четете...

Нестандартни размишления

Изграждане на „Федерална Резервна Банка“.

„Ако искаш да знаеш какво мисли бог за парите, виж тези, на които ги дава.“

Изграждане на „Федерална Резервна Банка“.

Ако попитаме някой висш магьосник коя е най-силната вещица, той ще ни каже: Рут Картър Стейпълтън, сестрата на бившия американски президент Джими Картър. Не се знае дали Джими Картър е масон. Ако някой е политик в САЩ, той обикновено е и масон, защото това е начинът за влизане в политическите кръгове. След Уилсън, президентът от времето на Първата световна война, няма друг, без Айзенхауер, който да не е принадлежал на илюминатите, или да не е бил контролиран от тях. На земята има около 5000 човека, които добре познават илюминатите. За тях работят милиони хора. При масоните нещата са почти същите. Само посветените в рицари на 33 степен на Шотландския ритуал имат познание. Останалите не. На тях (илюминатите) принадлежи всяка голяма фирма за производство на бензин в света, всички големи спедиторски фирми в САЩ и 90% от големите търговски къщи. Всички електронни каси в САЩ са свързани с голям компютър в Далас (Тексас), наричан «The Beast» (Звяра). Той, от своя страна, е свързан с два компютъра в Брюксел и Амстердам, които също се казват «The Beast».“
За тамплиерите разбрахме, че те са били наясно, че съдбата на човечеството ще съвпадне с описанието, познато като Откровението на Йоан. Затова нека хвърлим за малко поглед към него…
Какво гласи Откровението на Йоан?
„И видях звяр, който излизаше от морето… и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт… И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ…
И видях друг звяр, който възлизаше от земята… Той упражняваше всичката власт на първия звяр в негово присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр… И вършеше големи знамения, дотам щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовият образ да продума: също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ. И принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, ако не носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестотин шестдесет и шест.“
Трябва да отбележим, че във видението на Йоан са показани картини, за които по онова време изобщо не са съществували понятия (телевизор, бомби, кредитни карти); той интерпретира гледката със съвсем обикновени думи. Под „звяр“ трябва да разбираме не звяр, а противоположен образ на „Духа“, тоест материята или материализмът и принципа, който те пропагандират.
Във видението са съхранени много важни моменти, които ще разкодираме:
„И видях звяр, който излизаше от морето… и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт… И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ…“
Можем да интерпретираме змея като Луцифер (или това са влечуго подобните същества?); първият звяр са илюминатите (FED-банките и Уолстрийт), поставени на трона на света и въоръжени с финансова мощ. „А теглото на златото, което дохождаше на Соломона всяка година, беше шестотин шестдесет и шест златни таланта…“). Очевидна е и причината, поради която Христос изгонва лихварите от храма; той казва (Йоан 8:44): „Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си…“
Изхождайки от това, че не са много тези, които знаят какво различава FED – централната банка на Америка – от останалите централни банки, може да се направи кратък исторически преглед и да се каже следното:
В края на 19 век банките, контролирани от империята на Ротшилд, стартират широка кампания, за да получат контрол над богатата американска икономика. Европейските Ротшилдови финансират J. Р. Morgan & Со. Bank, Khun Loeb & Со. Bank, Standart Oil Со. на Джон Д. Рокфелер, железниците на Едуард Хариман и стоманодобивните заводи на Андрю Карнеги. По онова време тази връзка означава много повече от разклонение в икономиката на САЩ. През 1900 г. Ротшилдови пращат един от своите агенти, Паул Варбург, да работи заедно с Khun Loeb & Со. Bank в САЩ. Якоб Шиф и Паул Варбург стартират кампания за изграждане на „Федерална Резервна Банка“ (FED) като непоклатима частна банка на Америка.
В една реч пред нюйоркската търговска камара от 1907 г. Якоб Шиф открито заявява: „Ако не получим централна банка с удовлетворителен контрол над набавянето на кредити, тази страна ще преживее най-острата и стресираща финансова криза в историята си.“
Речено-сторено, те хвърлят САЩ във валутна криза и паниката на капиталовия пазар съсипва живота на десетки хиляди души в цялата страна. Освен многото милиарди американски долари хаосът на нюйоркската борса носи на Ротшилдови и желания успех. Кризата е използвана като аргумент за създаването на централна банка, за да се избегнат подобни инциденти в бъдеще. По-късно Паул Варбург заявява пред банковия и валутния комитет: „Първото, което ми дойде наум в паниката, беше, че се нуждаем от една Clearing-bank (Централна банка)…“
Окончателният вариант на решението да бъде въведена Федерална резервна банка възниква на частна земя, собственост на Дж. П. Морган – остров Джекил, Джорджия. Въвеждането на FED през 1913 г. улеснява международните банкери да заздравят финансовата си власт в САЩ. Паул Варбург става първият председател на FED. Решението за Федералния резерв е последвано от 16-ти допълнителен текст в американската Конституция, който разрешава на Конгреса да облага с данък личните доходи на гражданите. Такива са последствията, след които американското правителство не може повече да печата пари, за да финансира собствените си операции. Това е първият случай в историята на САЩ, когато народът започва да плаща данъци за доходите си.
Най-големите собственици на акции на Федералния резерв по онова време са:
1. Банките на Ротшилд от Лондон и Париж; 2. Lazard Brothers Bank от Париж; 3. Israel Moses Seif Bank от Италия; 4. Waeburg Bank от Амстердам и Хамбург; 5. Lehmann Bank от Ню Йорк; 6. Khun Loeb Bank от Ню Йорк; 7. Рокфелеровата Chase Manhattan Bank от Ню Йорк; 8. Goldman Sachs Bank от Ню Йорк.
Заради паричната й власт конгресменът Чарлс Линдберг още тогава нарича нововъзникналата федерална банка „невидимо правителство“.
Всъщност как функционира FED? „Комитетът по свободен пазар“ на FED произвежда „федерално резервни банкноти“ (доларови банкноти). Тези банкноти се обменят срещу облигации (дългови разходи) на американското правителство, които са „гаранти“ за FED. Облигациите се задържат от банките на FED, които, от своя страна, прибират годишните лихви. Още през 1992 г. стойността на облигациите, задържани от FED, възлизат точно на 5 000 000 000 000 долара, а данъците на данъкоплатците постоянно растат. Всичкото това богатство FED натрупва, като заема пари на американското правителство и съответно касира високи такси, а разходите на FED са само за хартия, мастило и печат. Наистина звучи абсурдно, но е факт!

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар